Now showing items 1-2 of 2

  • Author Disambiguation in the Domain of Scholarly Literature 

    Krygielová, Magdaléna
    Tato práce se zabývá desambiguací autorů v databázích odborné literatury. Z důvodu nejednoznačnosti jmen autorů se v těchto databázích vyskytují problémy s přisuzováním autorství publikací a tím spojenou analýzou citací, ...
  • XMPP robot s rozhraním v přirozeném jazyce 

    Krygielová, Magdaléna
    V této práci je popsán XMPP robot komunikující v přirozeném jazyce. Jeho úkolem je vytvářet rozhraní pro různé služby, zejména pro vyhledávání vlakových a autobusových spojení. Tento robot umožňuje lidem používajícím síť ...