Now showing items 1-2 of 2

  • Navigace pro piloty 

    Kryl, Jan
    Tato diplomová práce se zabývá návrhem a vytvořením navigačního systému jako pomůcky pro piloty vrtulníků a ultralehkých letadel. Pro realizaci je stěžejní výběr požadovaných funkcí pro implementaci. Dále práce obsahuje ...
  • Navigace pro piloty 

    Kryl, Jan
    Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a vytvořením navigačního systému jako pomůcky pro piloty kluzáků, padákových kluzáků, vrtulníků nebo ultralehkých letadel. Pro realizaci je stěžejní vykreslování mapových podkladů. ...