Now showing items 1-3 of 3

 • Podnikatelský plán na založení fitness centra v Chudčicích 

  Dvořáková, Petra
  Cílem bakalářské práce je vytvořit podnikatelský plán na založení fitness centra v lokalitě Brno – venkov v obci Chudčice. Na začátku mé práce jsou v teoretické části shrnuty pojmy související se založením podniku a ...
 • Podnikatelský záměr 

  Kučera, Aleš
  Diplomová práce se zabývá návrhem podnikatelského záměru, který bude využit pro zhotovení investičního projektu pro společnost SQS spol. s.r.o. Teoretická část práce se zaměřuje na teorii spjatou s podnikatelským plánem a ...
 • Zhodnocení finanční situace podniku a návrhy na zlepšení 

  Kučera, Aleš
  Bakalářská práce se zabývá finanční analýzou podniku SQS spol. s.r.o. Teoretická část práce se zaměřuje na teorii spojenou s finanční analýzou. V analytické části práce bude vypracována samotná finanční analýza za období ...