Now showing items 1-20 of 47

 • Analýza vymáhání pohledávek v obchodní společnosti Poličská stavební, s. r. o. 

  Minář, Michal
  Bakalářská práce se zabývá problematikou vymáhání pohledávek po splatnosti. Teoretická část se zaměřuje na vznik, zajištění, promlčení a zánik pohledávek. Dále se zabývá způsoby jejich vymáhání podle občanského soudního ...
 • Aplikace nanoplniv do termoplastů 

  Žák, Luboš
  Bakalářská práce se v teoretické části zaměřuje na rešerši současného stavu poznání v oblasti přípravy, vlastností a aplikací nanokompozitů s termoplastickými polymerními matricemi a různými typy nanoplniv. Přehledně jsou ...
 • Aplikace termochromních látek v polymerních materiálech 

  Slánská, Petra
  V textilním průmyslu je v dnešní době veliká konkurence. Každá novinka může znamenat velký zisk. Tato diplomová práce se bude zabývat aplikací termochromních přísad (látka reagující na teplotu změnou své barvy) do polymerní ...
 • Aplikační aspekty textilních zátěrů s termochromními pigmenty 

  Sobková, Martina
  V diplomové práci je prezentovaná literární rešerše na téma termochromní pigmenty a jejich aplikace v polymerních matricích. Výzkum byl zaměřen na hlubší pochopení termochromního efektu v pigmentech na bázi molekulárních ...
 • Chemické modifikace polypropylénových povrchů 

  Pospíšek, Marek
  Diplomová práce je zaměřena na modifikaci a charakterizaci povrchů polypropylenových (PP) výrobků chemickou cestou. V teoretické části jsou shrnuty současné poznatky k tomu tématu, včetně metod charakterizace. Povrchy ...
 • Fotopolymerace 

  Kučera, Vladimír
  Bakalářská práce se zabývá problematikou fotochemie makromolekulárních látek, především fotopolymeračních a fotosíťovacích reakcí. V teoretické části jsou nejdříve shrnuty dosavadní poznatky z oblasti obecné fotochemie a ...
 • Heterogenní radikálová modifikace polypropylenu 

  Brňák, Matúš
  Diplomová práca sa zaoberá heterogénnou technikou prípravy modifikovaného polypropylén g maleinanhydrid (PP–g–MAH). Znalosti priebehu reakcie a vplyvy na proces modifikácie PP sú zhrnuté v teoretickej časti. Príprava ...
 • Homogenní a heterogenní suflonace polystyrenu 

  Kučera, František (Vysoké učení technické v Brně, nakladatelství VUTIUM, 2001)
 • Hydrolytická stabilita poly(3-hydroxybutyrátu) 

  Šikyňová, Martina
  Bakalárska práca sa zaoberá skúmaním hydrolytickej stability poly(3-hydroxybutyrátu) pri hydrolýze v nadbytku vody a pri hydrolytickej degradácii v tavenine. V teoretickej časti práce sú zhrnuté poznatky o priebehu, ...
 • Kompatibilizace polymerních směsí poly(mléčné kyseliny) PLA 

  Boldovjaková, Tatiana
  Bakalárska práca sa zaoberá reaktívnou kompatibilizáciou polymérnych zmesí kyseliny polymliečnej a polyamidu 6 s hmotnostným pomerom 20/80. Na základe poznatkov prezentovaných v literárnej rešerši, bola zvolená metodika ...
 • Kompatibilizace směsí termoplastů s PLA 

  Petruš, Josef
  Diplomová práce se zabývá přípravou polymerní směsi polymeru A s polymerem B. Dosavadní znalosti o vzniku a termodynamice polymerních směsí a úloze kompatibilizátoru podává teoretická část. Procesem fyzikální kompatibilizace ...
 • Lepivost tkaniny nánosované vrstvou gumárenské směsi 

  Mahel, Jindřich
  Teoretická část diplomové práce popisuje základní skladbu gumárenské směsi, metody používané k jejímu zpracování a shrnuje dosavadní poznatky v oblasti lepivosti. Experimentální část se zabývá návrhem metod akcelerovaného ...
 • Metody analýzy radikálově roubovaného polypropylenu 

  Zahálka, Martin
  Bakalářská práce se zabývá charakterizací a analýzou radikálově roubovaného polypropylenu. Teoretická část se zabývá popisem analytických metod a postupů používaných ke stanovení koncentrace MA v roubovaném PP a metod ...
 • Modifikace PLA reaktivní extruzí 

  Matláková, Jana
  Diplomová práce se zabývá roubováním maleinanhydridu a anhydridu kyseliny itakonové na kyselinu poly(mléčnou) (PLA). U modifikované kyseliny poly(mléčné) byla sledována závislost konverze monomerů na různých molárních ...
 • Možnosti recyklace odpadů tvrdých PU pěn z produkce KingSpan CZ 

  Figalla, Silvestr
  Teoretická část bakalářské práce zhodnocuje metody a trendy recyklace polyuretanových materiálů s důrazem na tvrdé polyuretanové pěny používané jako termoizolace ve stavebnictví. Experimentální část práce je zaměřena na ...
 • Plastové díly automobilů se sníženou škrábatelností 

  Vida, Mikuláš
  Cílem této bakalářské práce bylo zkoumání změn mechanických a reologických vlastností nanokompozitů na bázi PMMA, kde plnivem byly různé typy pyrogenní siliky (různý měrný povrch a výrobce). Bakalářská práce se v teoretické ...
 • Polymerní nanokompozity - metody přípravy 

  Černý, Miroslav
  V bakalářské práci byla provedena rešerše metod přípravy a povrchové úpravy nanočástic CaCO3 a přípravy PS/CaCO3 nanokompozitů V experimentální části byla provedena příprava PS/CaCO3 nanokompozitů dvěmi metodami: radikálovou ...
 • Porovnání vlastností dvou výrobků pro umělá kluziště na bázi kaučuku etylén-propylen-dien 

  Kostková, Jana
  Diplomová práce se zabývá charakterizací dvou černobílých výrobků na bázi etylen-propylen-dienového kaučuku (EPDM) používaných jako podklad pro umělá kluziště. Výrobky označené A a B se liší průměrem kruhových trubek, ...
 • Povrchové úpravy biokompatibilních materiálů 

  Kováč, Ján
  Táto bakalárska práca sa zaoberá štúdiom vplyvu plazmového výboja na zmeny povrchových vlastností biomateriálu. Povrchové úpravy boli prevedené pomocou troch typov plazmového výboja: kĺzavý oblúkový výboj (GA z angl. gliding ...
 • Praktické aspekty blokové polymerace styrenu 

  Pukančíková, Andrea
  Diplomová práce shrnuje v literární části aktuální poznatky z oblasti blokové polymerace styrenu, zejména radikálové polymerace využívající jedno- a vícefunkční iniciátory a dále koordinační polymerace styrenu s metalocenovými ...