Now showing items 1-20 of 38

 • Akcelerace detekce bezpečnostních hrozeb v síti 

  Piecek, Adam
  Bakalářská práce se zabývá akcelerací systémů IDS (Intrusion Detection System) pro detekci bezpečnostních hrozeb v síti. Hlavním cílem práce je návrh na využití konceptu softwarově definovaného monitorování (Software Defined ...
 • Analýza ternárního materiálu na bázi Cu-Sn-Sb 

  Kučera, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá nahrazením stříbrného materiálu, v současnosti používaného k experimentální extruzi v polotekutém stavu. Navržený materiál je ze systému Cu-Sb-Sn. Teoretická část práce se zaobírá pájením a ...
 • Aplikačně specifický procesor pro stavové zpracování síťových dat 

  Kučera, Jan
  Bakalářská práce se zabývá návrhem a implementací aplikačně specifického procesoru pro vysokorychlostní stavové měření síťových toků. Hlavním cílem je vytvoření komplexního systému pro akceleraci různých aplikací z oblasti ...
 • Automatická konfigurace obslužných nástrojů pro FPGA firmware 

  Perešíni, Martin
  Táto bakalárska práca sa zaoberá návrhom automatickej konfigurácie obslužných nástrojov pre FPGA firmvér. Zadanie práce je riešené v rámci výskumnej aktivity združenia CESNET, ktoré sa venuje vývoju hardvérovo akcelerovaných ...
 • Docházkový systém zaměstnanců 

  Bartošek, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a implementací docházkového systému pro zá-znam příchodů a odchodů zaměstnanců ve firmě. V první části definuje, co docházkovýsystém znamená, a nastíní jak statistické údaje, tak již ...
 • Filtrace a profilování IP toků 

  Sedlák, Michal
  Tato práce se zabývá filtrováním a profilováním IP toků, primárně pak dat systému IPFIX.V rámci práce je navrhnuta a implementována obecná filtrační komponenta, která má za cílbýt dostatečně efektivní a flexibilní pro ...
 • Filtrace paketů ve 100 Gb sítích 

  Kučera, Jan
  Diplomová práce se zabývá návrhem a implementací algoritmu pro filtraci paketů pro vysokorychlostní počítačové sítě. Hlavním cílem bylo vytvoření hardwarové architektury pro filtraci, která dosáhne vysoké kapacity ve smyslu ...
 • Generátor IPv6 prefixových sad 

  Utkin, Kirill
  Vzhledem k aktivnímu rozvoje protokolu IPv6 dochází k nárůstu počtu IPv6 prefixů ve směrovacích tabulkách. Vzhledem k tomuto faktu je zapotřebí se vyvíjet nové vyhledávací algoritmy. Avšak, efektivní testování takových ...
 • Generátor IPv6 prefixů 

  Obrusník, Vojtěch
  Nastávající přechod na IPv6 technologii s sebou přináší požadavek na existenci efektivních vyhledávacích algoritmů směrovacích tabulek, jenž by byly přizpůsobeny práci s délkami IPv6 prefixů. Vývoj takových algoritmů však ...
 • Generování binárního prefixového stromu podle pravděpodobnostních parametrů 

  Ženčák, Tomáš
  Cílem této práce je vytvořit generátor prefixových sad, který bude schopný vygenerovat prefixovou sadu na základě parametrů specifikovaných v sadě nástrojů ClassBench. V této práci je popsaný možný přístup ke generování, ...
 • Hardwarově akcelerované zařízení pro ochranu před DoS útoky 

  Kuka, Mário
  Táto práca sa zaoberá vývojom firmvéru pre hardvérovo akcelerované zariadenie pre ochranu pred amplifikačnými (D)DoS útokmi. V dnešnej dobe sú útoky typu (D)DoS veľmi rozšírené a zapríčiňujú nemalé finančné škody. Cieľom ...
 • Heuristické metody pro potlačení DDoS útoků zneužívajících protokol TCP 

  Goldschmidt, Patrik
  TCP SYN Flood sa v súčasnosti radí medzi najpopulárnejšie útoky typu DoS. Táto práca popisuje sieťovú mitigačnú metódu TCP Reset Cookies ako jeden z možných spôsobov ochrany. Spomínaná metóda je založená na zahadzovaní ...
 • Implementace samoopravných kódů pro 100 Gb/s Ethernet 

  Velecký, Jan
  Práce se zabývá návrhem ucelené RS-FEC vrstvy pro 100Gb/s Ethernet dle standardu IEEE 802.3-2015 včetně kódovacího a dekódovacího obvodu Reed-Solomonova kódu. Text objasňuje matematický aparát konečných těles, lineárních ...
 • Koncepce tepelné obálky lehkého habitatu pro extrémní prostředí 

  Kučera, Jan
  V této bakalářské práci jsou v první části popsány různé druhy mobilních a stacionárních habitatů pro extrémní prostředí. Důraz je kladen na složení opláštění a jeho tepelnou odolnost. V druhé části práce je popsána tepelná ...
 • Libyang - modul pro Python 3 

  Sedlák, David
  Bakalářská práce se zabývá interakcí jazyků C a Python 3. Hlavním cílem bylo vytvoření  uživatelsky přívětivého Python 3 rozhraní pro knihovnu libyang2, která své základní rozhraní poskytuje v jazyce C. Výsledné Python 3 ...
 • Likvidace obchodních společností a právní postavení likvidátora 

  Kučera, Jan
  Práce se zabývá problematikou zrušení obchodních společností všech typů se soustředěním na likvidaci. Práce si klade za cíl rozebrat možnosti zániku obchodních společností s likvidací, věnovat pozornost možným úskalím. ...
 • Mitigace DoS útoků s využitím neuronových sítí 

  Odehnal, Tomáš
  Bakalářská práce se zabývá návrhem a implementací dvou přístupů pro ochranu před SYN Flood útoky, které patří do DoS útoků. Denial of Service útoky jsou v dnešní době velice rozšířené a jejich provedení není příliš náročné. ...
 • Modelování přenosových kanálů pro příjem digitální televize DVB-T/H 

  Kučera, Jan
  Tato diplomová práce je zaměřena na rozbor, klasifikaci, simulování a hodnocení úniku signálu v oblasti příjmu pozemní digitální televize. Jedná se o jev spojený s vícecestným šířením signálu, vyvolaný odrazy, rozptylem a ...
 • Modul pro sledování politiky sítě v datech o tocích 

  Piecek, Adam
  Cílem této diplomové práce je navrhnout jazyk, jehož prostřednictvím bude možné monitorovat proud síťových toků za účelem detekce porušení síťové politiky v lokální síti. Byla provedena analýza jazyků užívaných v systémech ...
 • Nástroj pro měření výkonnosti DNS serverů 

  Postolka, Matěj
  Tato práce popisuje návrh a tvorbu testovacího prostředí pro měření výkonnosti DNS serverů nad transportními protokoly TCP a UDP. Obsahuje výsledky výkonnostního měření tří různých implementací autoritativních DNS serverů ...