Now showing items 1-20 of 25

 • Akcelerace detekce bezpečnostních hrozeb v síti 

  Piecek, Adam
  Bakalářská práce se zabývá akcelerací systémů IDS (Intrusion Detection System) pro detekci bezpečnostních hrozeb v síti. Hlavním cílem práce je návrh na využití konceptu softwarově definovaného monitorování (Software Defined ...
 • Aplikačně specifický procesor pro stavové zpracování síťových dat 

  Kučera, Jan
  Bakalářská práce se zabývá návrhem a implementací aplikačně specifického procesoru pro vysokorychlostní stavové měření síťových toků. Hlavním cílem je vytvoření komplexního systému pro akceleraci různých aplikací z oblasti ...
 • Automatická konfigurace obslužných nástrojů pro FPGA firmware 

  Perešíni, Martin
  Táto bakalárska práca sa zaoberá návrhom automatickej konfigurácie obslužných nástrojov pre FPGA firmvér. Zadanie práce je riešené v rámci výskumnej aktivity združenia CESNET, ktoré sa venuje vývoju hardvérovo akcelerovaných ...
 • Filtrace paketů ve 100 Gb sítích 

  Kučera, Jan
  Diplomová práce se zabývá návrhem a implementací algoritmu pro filtraci paketů pro vysokorychlostní počítačové sítě. Hlavním cílem bylo vytvoření hardwarové architektury pro filtraci, která dosáhne vysoké kapacity ve smyslu ...
 • Generátor IPv6 prefixových sad 

  Utkin, Kirill
  Vzhledem k aktivnímu rozvoje protokolu IPv6 dochází k nárůstu počtu IPv6 prefixů ve směrovacích tabulkách. Vzhledem k tomuto faktu je zapotřebí se vyvíjet nové vyhledávací algoritmy. Avšak, efektivní testování takových ...
 • Generátor IPv6 prefixů 

  Obrusník, Vojtěch
  Nastávající přechod na IPv6 technologii s sebou přináší požadavek na existenci efektivních vyhledávacích algoritmů směrovacích tabulek, jenž by byly přizpůsobeny práci s délkami IPv6 prefixů. Vývoj takových algoritmů však ...
 • Generování binárního prefixového stromu podle pravděpodobnostních parametrů 

  Ženčák, Tomáš
  Cílem této práce je vytvořit generátor prefixových sad, který bude schopný vygenerovat prefixovou sadu na základě parametrů specifikovaných v sadě nástrojů ClassBench. V této práci je popsaný možný přístup ke generování, ...
 • Hardwarově akcelerované zařízení pro ochranu před DoS útoky 

  Kuka, Mário
  Táto práca sa zaoberá vývojom firmvéru pre hardvérovo akcelerované zariadenie pre ochranu pred amplifikačnými (D)DoS útokmi. V dnešnej dobe sú útoky typu (D)DoS veľmi rozšírené a zapríčiňujú nemalé finančné škody. Cieľom ...
 • Heuristické metody pro potlačení DDoS útoků zneužívajících protokol TCP 

  Goldschmidt, Patrik
  TCP SYN Flood sa v súčasnosti radí medzi najpopulárnejšie útoky typu DoS. Táto práca popisuje sieťovú mitigačnú metódu TCP Reset Cookies ako jeden z možných spôsobov ochrany. Spomínaná metóda je založená na zahadzovaní ...
 • Implementace samoopravných kódů pro 100 Gb/s Ethernet 

  Velecký, Jan
  Práce se zabývá návrhem ucelené RS-FEC vrstvy pro 100Gb/s Ethernet dle standardu IEEE 802.3-2015 včetně kódovacího a dekódovacího obvodu Reed-Solomonova kódu. Text objasňuje matematický aparát konečných těles, lineárních ...
 • Koncepce tepelné obálky lehkého habitatu pro extrémní prostředí 

  Kučera, Jan
  V této bakalářské práci jsou v první části popsány různé druhy mobilních a stacionárních habitatů pro extrémní prostředí. Důraz je kladen na složení opláštění a jeho tepelnou odolnost. V druhé části práce je popsána tepelná ...
 • Likvidace obchodních společností a právní postavení likvidátora 

  Kučera, Jan
  Práce se zabývá problematikou zrušení obchodních společností všech typů se soustředěním na likvidaci. Práce si klade za cíl rozebrat možnosti zániku obchodních společností s likvidací, věnovat pozornost možným úskalím. ...
 • Mitigace DoS útoků s využitím neuronových sítí 

  Odehnal, Tomáš
  Bakalářská práce se zabývá návrhem a implementací dvou přístupů pro ochranu před SYN Flood útoky, které patří do DoS útoků. Denial of Service útoky jsou v dnešní době velice rozšířené a jejich provedení není příliš náročné. ...
 • Modelování přenosových kanálů pro příjem digitální televize DVB-T/H 

  Kučera, Jan
  Tato diplomová práce je zaměřena na rozbor, klasifikaci, simulování a hodnocení úniku signálu v oblasti příjmu pozemní digitální televize. Jedná se o jev spojený s vícecestným šířením signálu, vyvolaný odrazy, rozptylem a ...
 • Modul pro sledování politiky sítě v datech o tocích 

  Piecek, Adam
  Cílem této diplomové práce je navrhnout jazyk, jehož prostřednictvím bude možné monitorovat proud síťových toků za účelem detekce porušení síťové politiky v lokální síti. Byla provedena analýza jazyků užívaných v systémech ...
 • Návrh na zajištění finanční stability podniku 

  Kučera, Jan
  Cílem diplomové práce je na základě vybraných metod finanční analýzy zhodnotit finanční stabilitu společnosti MOTORTEC spol. s r.o. a formulovat návrhy řešení v problémových oblastech.
 • Návrh optické přístupové sítě 

  Kučera, Jan
  Bakalářská práce se zabývá řešením optických přístupových sítí, a to převážně pak těmi pasivními. Věnuje se současným trendům připojení uživatelů k optické přístupové síti použitím FTTx přípojek, dále technologiím DOCSIS ...
 • Ovladač netdev pro akcelerační karty COMBO 

  Tran, Dominik
  Tato práce se zabývá návrhem a implementací ovladače nad FPGA síťovými kartami rodiny COMBO, který by umožnil příjem a odesílání paketů prostřednictvím standardního síťového rozhraní jádra Linux. Sdružení CESNET vyvíjí ...
 • Posouzení vybraných ukazatelů pomocí statistických metod 

  Kučera, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá hodnocením finanční situace společnosti PREFA Brno a.s. s využitím statistických metod. Data jsou zpracována pomocí vybraných ukazatelů finanční analýzy, časových řad a regresní analýzy. Na ...
 • Rozšíření aplikace DPDK DNS Probe 

  Doležal, Pavel
  Předmětem této diplomové práce je rozšíření aplikace DPDK DNS sonda pro monitorování DNS provozu ve vysokorychlostních sítích. V práci je popsán framework DPDK, který slouží k rychlému zpracování paketů. Je popsána ...