Now showing items 1-5 of 5

 • Návrh motivačního systému zaměstnanců v obchodní společnosti 

  Kučera, Lukáš
  Bakalářská práce se zabývá analýzou současného motivačního systému společnosti MONING BRNO, s.r.o. Obsahuje návrhy na zlepšení motivačního systému společnosti, tak aby se zlepšila firemní kultura, motivace a spokojenost ...
 • Rojová inteligence v MRDS 

  Kučera, Lukáš
  Rešeršní část diplomové práce je zaměřena na vybraná témata z oblasti rojové inteligence. Dále jsou na základě dvou publikací popsány experimenty studující chování skupiny robotů při shromažďování puků a při vyhledávání ...
 • Smáčení a roztékání roztavené pájky po kovovém povrchu 

  Kučera, Lukáš
  Předkládaná práce se zabývá problematikou smáčení kovového povrchu roztavenou bezolovnatou pájkou a sledováním dějů probíhajících na mezifázovém rozhraní s použitím metody vyhodnocování výšky roztečené pájky odečítané z ...
 • Technologie obrábění vybrané součásti sestavy vakuové vývěvy 

  Lišková, Tereza
  Téma studie je zaměřeno na snížení výrobních časů při frézování hliníkové součásti vakuové vývěvy. Primárním cílem práce je experimentálně ověřit navržené řezné podmínky při frézování lopatek rotoru a poté vyhodnotit dle ...
 • Vývoj dopravního simulátoru - objekt křižovatka 

  Kučera, Lukáš
  Cílem bakalářské práce bylo prostudovat kód dopravního simulátoru TRASI, zjistit příčiny nefunkčnosti udílení předností v křižovatce a tyto příčiny opravit. Bylo navrženo několik způsobů řešení, z nichž jedno bylo ...