Now showing items 1-13 of 13

 • Anténa a nízkošumový zesilovač pro pásmo L 

  Kučera, Ondřej
  Diplomová práce se zabývá systémem pro příjem meteorologických snímků z družic umístěných na nízkých oběžných drahách. Dále poskytuje základní informace o družicích NOAA, METOP a FY. Součástí je také odvození rovnic, ...
 • Experimentální studium mazacích filmů v kontaktu strojních součástí 

  Kučera, Ondřej
  Tato bakalářská práce je zaměřena na popis metod pro experimentální studium mazacích filmů v kontaktu strojních součástí. Převážně však pro nekonformní povrchy pro něž je typické elastohydrodynamické a smíšené mazání. ...
 • Knihovna pro výpočet šumů používaných v procedurálním texturování 

  Kučera, Ondřej
  V této práci se čtenář seznámí s problematikou procedurálního texturování a využití šumu pro tvorbu textur materiálů reálného světa. Pozná význam šumu, jeho vlastnosti a způsob využití. Při výpočtech šumu jsou nedílnou ...
 • Návrh a implementace geoportálů s použitím Open-Source GIS nástrojů 

  Kučera, Ondřej
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a implementací serveru umožňujícího napojení GIS GRASS pomocí služby WPS na Internet. Pro řešení tohoto projektu byly použity nástroje GIS GRASS a OpenLayers. Součástí práce je ...
 • Nové metody nadvzorkování obrazu 

  Kučera, Ondřej
  Tato diplomová práce se zabývá metodami pro zvyšování rozlišení obrazu. Obsahuje jak popis teoretických principů a popis výpočtů známých a v dnešní době běžně používaných metod pro zvyšování rozlišení obrazu, tak i popis ...
 • Obytný soubor Brno Holásky, lokalita V Aleji 

  Kučera, Ondřej
  Téma diplomové práce je rozvoj území "V Aleji“ v Brně. Projekt řeší návrh bydlení na okraji města, reflektujícího aktuální potřeby jeho obyvatel.
 • Podnikatelský záměr - rozšíření internetového obchodu o kamennou prodejnu 

  Kučera, Ondřej
  Práce se zabývá vytvořením podnikatelského plánu na rozšíření internetového obchodu o kamennou prodejnu. Analytická a návrhová část tematicky vychází z části teoretické, jejíž součástí je popis sestavení podnikatelského ...
 • Podnikatelský záměr - založení nové firmy 

  Kučera, Ondřej
  Bakalářská práce se zaměřuje na vypracování návrhu podnikatelského záměru na založení krejčovské firmy. Práce obsahuje základní teoretické poznatky, které jsou následně převedeny a aplikovány v praxi. V práci nalezneme ...
 • Realizace edukačních úloh na experimentálních stanicích pro kluzná ložiska mazaná olejem a vzduchem. 

  Kučera, Ondřej
  Tato diplomová práce je zaměřena na vytvoření výukových úloh na zařízeních simulujících kluzná ložiska mazaná olejem a vzduchem. Úlohy jsou, pro lepší pochopení problematiky, doplněny o úlohu měření viskozity. Byly navrženy ...
 • Vlastnosti paliv: Hrubý rozbor tuhých paliv 

  Kučera, Ondřej
  Bakalářská práce se zabývá využitím biomasy jako alternativního zdroje energie a hrubým rozborem tuhých paliv. V teoretické části je zpracována rešerše o energetickém využití biomasy a hrubém rozboru tuhých paliv. Podrobně ...
 • Vstupní nízkofrekvenční předzesilovač pro laboratorní výuku 

  Kučera, Ondřej
  Tato práce se zabývá vstupním nízkofrekvenčním předzesilovačem pro laboratorní výuku. Úkolem bylo nastudovat, navrhnout a sestrojit funkční řešení vstupního předzesilovače pro nízkofrekvenční audio elektroniku. V jednotlivých ...
 • Vytvoření GUI návrháře pro iTP (iNELS Touch Panels) 

  Kučera, Ondřej
  Tato práce se věnuje problematice vytvoření grafického návrháře uživatelského rozhraní aplikace pro mobilní zařízení, umožňující ovládání systému inteligentní elektroinstalace. Popisuje konkrétní řešení inteligentní ...
 • Zpracování histogramu barevného obrazu 

  Kučera, Ondřej
  Tato bakalářská práce se zabývá zpracováním histogramu barevného obrazu. K pochopení dané problematiky popisuje jednotlivé metody, kterými se dá barevný obraz a jeho histogram upravovat. Dále podává návrh realizace programu ...