Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh eliminace plýtvání ve výrobě stabilizátorů 

    Kučera, Roman
    Práce řeší eliminaci plýtvání a zvýšení efektivity v procesu balení stabilizátorů ve společnosti Mubea Stabilizer Bar Systems s.r.o. Současný nevyhovující stav v procesu balení je v této práci analyzován za pomoci technik ...
  • Návrh systému pro využití nízkopoteciálního tepla 

    Kučera, Roman
    Bakalářská práce se zabývá problematikou nízkopotenciálního tepla z pohledu energetiky, jeho zdroji a následným využitím. V první řadě se zmiňuje o původu těchto zdrojů a uvádí, kde můžeme takové zdroje najít. Jsou zde ...