Now showing items 1-20 of 66

 • Algoritmy výpočtu polohy, rychlosti a času z GNSS signálů 

  Kučera, Tomáš
  Tato diplomová práce popisuje principy globálních družicových polohových systémů GNSS, konkrétně systémy GPS, GLONASS a Galileo. Rozebrána je struktura jednotlivých podsystémů GNSS a uvedeny jejich vlastnosti. V interaktivním ...
 • Analýza ceny vodného ve vazbě na financování obnovy infrastruktury 

  Pavel, Marek
  Tato práce se zabývá cenou vodného v závislosti na nákladech na znovuvybudování používané vodovodní infrastruktury. Cena vody sice byla především v posledních letech hojně diskutované téma, avšak především z pohledu zisků. ...
 • Analýza způsobů měření diferenčních kmitočtových filtrů 

  Kučera, Tomáš
  Tato bakalářská práce analyzuje způsoby měření diferenčních kmitočtových filtrů s využitím aktivních prvků v proudovém módu. Nejprve popisuje metody návrhu diferenčních kmitočtových filtrů v proudovém módu a převody zapojení ...
 • Analýza způsobů měření diferenčních kmitočtových filtrů 

  Kučera, Tomáš
  Tato bakalářská práce analyzuje způsoby měření diferenčních kmitočtových filtrů s využitím aktivních prvků zejména v proudovém módu. Nejprve popisuje metody návrhu diferenčních kmitočtových filtrů v proudovém módu a převody ...
 • Design modulárního systému sportovních trofejí 

  Kučera, Tomáš
  Cílem bakalářské práce je navrhnout systém pro sestavení modulární trofeje. Modulárnost spočívá v možnosti využití pro všechny tři umístění a různé sporty. Díly do sebe kolmo zapadající s plošným stykem, který zajišťuje ...
 • Dezinfekce pitné vody - aspekty navrhování a provozování 

  Krupicová, Simona
  V první části bakalářské práce se zabývám jednotlivými dezinfekčními činidly používanými pro hygienické zabezpečení pitné vody a to na bázi chloru a bezchlorových. Následně zmiňuji provozování bez použití dezinfekčních ...
 • Dlouhodobé plány obnovy vodovodních sítí 

  Hos, Lukáš
  Diplomová práce se zabývá dlouhodobými plány obnovy vodovodních sítí. První část práce je teoretická, popisuje legislativní požadavky v ČR týkající se dané problematiky, dále se zabývá metodikami stanovování dlouhodobých ...
 • Energetický audit vodovodů 

  Pavliš, Jan
  Tento dokument je zaměřen na prezentaci energetického auditu vodovodu. Otevírá problematiku zpracování energetického auditu vodovodu při procesu distribuce vody, rozdělení jednotlivých energií participujících na distribučním ...
 • Filtrační materiály pro vodárenskou filtraci 

  Novotná, Aneta
  Tato bakalářská práce se především zabývá filtračními materiály pro úpravu pitné vody, jejich vlastnostmi, způsoby použití a snaží se představit nové možnosti při výběru filtračních materiálů na trhu. Pro lepší pochopení ...
 • Formování multiagentních koalic pomocí genetických algoritmů 

  Kučera, Tomáš
  Táto práca pojednáva o základoch softvérových agentov a ich formovaní do multiagentových koalícií. Predstavené sú genetické algoritmy ako jedno z možných riešení formovania koalícií. Je predstavená súťaž MAPC 2018, vzhľadom ...
 • Hodnocení technického stavu vodárenské infrastruktury 

  Hos, Lukáš
  Bakalářská práce se zabývá hodnocením technického stavu vodárenské infrastruktury. První část práce je teoretická, popisuje legislativními požadavky na hodnocení technického stavu vodárenské infrastruktury, dále se zabývá ...
 • Hodnocení technického stavu vodojemů 

  Šlesinger, Jan
  Bakalářská práce je zaměřena na úpravu a doplnění aplikace TAWAT, používané pro hodnocení technického stavu vodojemů, a následným posouzením vybraných vodojemů pomocí této aplikace. V první části práce je uvedeno stručné ...
 • Hydraulická analýza vodovodního systému malého spotřebiště 

  Sucháček, Tomáš
  Tento dokument je zaměřen na použití sofistikovaných softwarových prostředků k provedení hydraulické analýzy reálného systému. V této práce je uveden výčet a popis softwarových prostředků umožňujících provádět statickou ...
 • Inteligentní editor pro jazyk AHLL 

  Kučera, Tomáš
  Predmetom tejto bakalárskej práce je návrh a implementácia inteligentného editoru pre agentný jazyk AHLL. Čitateľ je najprv oboznámený s konceptom agentných systémov a platformou WSageNt. Nasleduje analýza a porovnanie ...
 • Modelový výzkum účinnosti separačních technologií úpravy vody 

  Vašalovská, Petra
  Cílem práce bylo provést modelový výzkum účinnosti procesu flotace rozpuštěným vzduchem při úpravě vody. V rámci série experimentů byla vyhodnocována účinnost vyjádřená pomocí zákalu a UV absorbance při různých podmínkách. ...
 • Modelový výzkum účinnosti separačních technologií úpravy vody 

  Hofmanová, Lucie
  Tato diplomová práce se zabývá účinností separačních technologií při úpravě vody. První, teoretická část, ve svém úvodu zmiňuje druhy znečištění, které se vyskytují v povrchových vodách. Dále jsou rozebírány mezičásticové ...
 • Možnosti inovace procesu úpravy vody 

  Zelený, Zdeněk
  Tato diplomová práce se zabývá možnostmi inovace procesu úpravy vody. Konkrétně zkoumá možnosti využití sodného vodního skla a nanoželeza při odstraňování těžkých kovů ze surové vody při její úpravě na vodu pitnou. Pro ...
 • Možnosti intenzifikace procesu úpravy vody – mikrofiltrace a ultrafiltrace 

  Zelený, Zdeněk
  Tato bakalářská práce se zabývá možnostmi využití membránových filtrací v procesu intenzifikace úpravy vody. V úvodu představuje vznik a vývoj těchto technologií, jejich postupné rozšiřování a uplatnění. Následně se zabývá ...
 • Navrhování a provozování vodárenských filtrů 

  Přecechtěl, Karel
  Bakalářská práce se zabývá navrhováním a provozováním vodárenských filtrů. Účelem práce je nahlédnutí do provozu ÚV. Zjistit jakou funkci plní vodárenské filtry na ÚV. Dalším krokem je navrhování jednotlivých parametrů ...
 • Návrh úpravny vody z povrchového zdroje 

  Inwald, Petr
  V úvodu se bakalářská práce obecně věnuje zdrojům vody a úpravě vody. Dále jsou podrobněji popsány možnosti dvoustupňové úpravy vody z povrchového zdroje včetně jednotlivých zařízení, které se v současnosti v úpravárenství ...