Now showing items 1-2 of 2

  • Odstraňování železa a manganu z podzemních zdrojů vody 

    Lízalová, Zuzana
    Bakalářská práce se zabývá problematikou odstraňování železa a manganu při úpravě podzemní vody na pitnou. Cílem práce je popsat současné možnosti odstraňování železa a manganu při úpravě podzemní vody na pitnou včetně ...
  • Studie obnovy vybrané části vodovodní sítě 

    Tauš, Miloslav
    V rámci práce byla provedena rekognoskace vodovodní sítě města Slavkova u Brna. Součástí této rekognoskace byla analýza trubních materiálů vodovodní sítě, analýza stáří trubních úseků, posouzení ztrát vody a vyhodnocení ...