Now showing items 1-2 of 2

  • Matematické kyvadlo 

    Kučerová, Barbora
    Tato bakalářská práce se zabývá matematickým modelováním chování matematického kyvadla. Cílem této práce je odvodit rovnice matematického kyvadla, vypočítat trajektorie řešení a interpretovat jejich význam, klasifikovat ...
  • Statistické zpracování dat z reálného výrobního procesu 

    Kučerová, Barbora
    Tématem této diplomové práce je statistická regulace výrobního procesu. Cílem bylo analyzovat data z reálného technologického procesu revolverového vstřikovacího lisu. Analýza byla provedena za užití statistického testování ...