Now showing items 1-12 of 12

 • Alternativní řešení zastřešení bytového domu v Brně 

  Kučerová, Petra
  Bakalářská práce se zabývá řešením technologické etapy zastřešení bytového domu v Brně. Tato práce zahrnuje stavebně – průvodní a souhrnnou technickou zprávu, technologické předpisy vztahující se k problematice řešené ...
 • Analýza vybraných platebních protokolů 

  Kučerová, Petra
  Předmětem diplomové práce "Analýza vybraných platebních protokolů" je přehled o používaných platebních protokolech. První část se zabývá bezpečností dat, druhá je věnována platebním protokolům, jejich charakteristice, ...
 • Centrum trvale udržitelného rozvoje 

  Kučerová, Petra
  Navrhuji tu novou autonomní sturkturu, která vychází z protažení kompozičních os okolního prostředí, ale která vlastním charakterem a náplní vytváří své specifické prostředí. Struktura múže být nezastavěná, zastavěná ...
 • Faktory, jež ovlivnují koncept stavby pro případy nouze do oblastí zasažených katastrofou 

  Kučerová, Petra (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2013)
  Příspěvek je věnován faktorům, jež ovlivňují koncept stavby pro případy nouze do oblastí zasažených katastrofou. Jsou zde uvedeny charakteristické příklady staveb jednotlivých faktorů, jež byly určující pro návrh mobilních ...
 • Faktory, na kterých závisí úspěch mobilních staveb pro případy nouze do oblastí zasažených katastrofou 

  Kučerová, Petra (Akademické nakladatelství CERM, 2013)
  V posledních letech se o mobilních stavbách pro případy nouze do oblastí zasažených katastrofou anglicky nazývaných „emergency houses” začíná čím dál tím více mluvit. Zvyšující se počet enviromentálních problémů a světová ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Kučerová, Petra
  Téma mojí bakalářské práce se nazývá zhodnocení finanční situace společnosti Alca plast, s.r.o. v letech 2014–2018. K provedení finanční analýzy byly využity vybrané finanční ukazatele a jejich pojmy jsou vysvětleny v ...
 • Mobilní stavby pro nouzové bydlení 

  Kučerová, Petra
  Tato práce si bere za cíl představit problematiku post-katastrofické rekonstrukce území a obydlí se zaměřením na dočasné formy bydlení. Kvůli komplexnosti tématu je v textu představeno vícero různých aspektů, od mobilních ...
 • Mobilní stavby pro případy nouze do oblastí zasažených katastrofou Emergency houses 

  Kučerová, Petra (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2012)
  Příspěvek je věnován dočasným mobilním stavbám pro případy nouze a této problematice celkově. Je zde zmíněná výstava Crossing dialogues for emergency architecture a podrobněji popsány některé návrhy, jež se na ní objevily ...
 • Platební systémy a protokoly - analýza, simulace, verifikace 

  Kučerová, Petra
  Předmětem bakalářské práce "Platební systémy a protokoly - analýza, simulace, verifikace" je  přehled o platebních systémech v ČR, v EU, v USA a v Japonsku. První část se zabývá legislativou, druhá je věnována platebním ...
 • Přenos energie ve studiu hydrofobních domén koloidních systémů 

  Kučerová, Petra
  V diplomové práci byl studován rezonanční přenos energie mezi perylenem a fluoresceinem v roztoku tetradecyltrimethylamoniumbromidu (TTAB) a vliv přídavku nativního a modifikovaného hyaluronanu na účinnost přenosu. Bylo ...
 • Tábory pro nouzové situace do oblastí zasažených katastrofou 

  Kučerová, Petra (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2014)
  Následující text se zabývá problematikou staveb do post-katastrofických situací. V úvodní části je představen popis přechodné stavby, na který navazuje klasifikace přechodných post-katastrofických staveb pro potřeby bydlení, ...
 • Využití mobilních staveb 

  Kučerová, Petra (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2011)
  V příspěvku bude představen cíl disertační práce a současný stav řešené problematiky. Jelikož škála mobilních staveb je velmi široká a hranice použití tohoto termínu mlhavé, bude v úvodu vysvětlen pojem mobilní stavba a ...