Now showing items 1-20 of 110

 • Analýza poptávky a její využití pro budování konkurenceschopnosti firmy 

  Bradáčová, Nikola
  Bakalářská práce se zabývá analýzou poptávky firmy Apleg systems, s.r.o., která se zaměřuje na výrobu, prodej komponentů oplocení, poskytování služeb v podobě montáží a poradenství. Charakterizuje trh, na kterém firma ...
 • Analýza spokojenosti daného segmentu zákazníků a návrhy na zvýšení jeho poptávky 

  Rozsypalová, Šárka
  Diplomová práce se zabývá problematikou segmentu „studenti“ a jeho poptávkou ve vybraných prodejnách Maloobchodní sítě BRNĚNKA, spol. s r.o. K tomu, aby navržená řešení co nejlépe posloužila samotné firmě, je provedena ...
 • Cenová elasticita poptávky a akční slevy 

  Zeman, Jaroslav
  Diplomová práce se zabývá problematikou slevových akcí. Vyhodnocení a návrhy úspěšné slevové akce vychází z analýzy cenové elasticity poptávky. Právě znalost cenové elasticity poptávky produktů je klíčovým atributem této ...
 • Cenová elasticita poptávky jako nástroj pro plánování úspěšných akčních slev 

  Kučerová, Vladimíra; Zeman, Jaroslav (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2013-12)
  Purpose of the article: The article is based on the theory of price elasticity of demand. The theory brings the possibility of practical use in promotional discounts planning. Therefore the article is trying to utilize ...
 • Expanze služby "Ideální nájemce" na nové lokální trhy 

  Hudáková, Markéta
  Diplomová práce navrhuje opaření pro rozšíření poskytování služby „Ideální nájemce“ na nový lokální trh, konkrétně do Prahy. Teoretická část práce zahrnuje klíčová východiska a teoretické poznatky, ze kterých následně ...
 • Fuzzy modelování hospodářských recesí 

  Kučerová, Vladimíra (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2009-12)
  Současná hospodářská recese, která má velký mezinárodní dopad, znovu otvírá otázky řešení hospodářských recesí. Ekonomická historie již zaznamenala celou řadu hospodářských recesí, se kterými si tehdejší vlády více či ...
 • Investiční možnosti v oblasti ekologických zdrojů energie 

  Schwab, Martin
  Diplomová práce analyzuje možnosti investičního podnikatelského záměru, které souvisí s rozvojem alternativních zdrojů energie v ČR. Obsahuje takové analýzy, které povedou k rozhodnutí, zda se v roce 2011 vyplatí začít ...
 • Lokalizace přímé zahraniční investice ve Střední Evropě 

  Hánečka, Martin
  Předmětem diplomové práce „Lokalizace přímé zahraniční investice ve Střední Evropě“ je oblast lokalizace přímých zahraničních investic ve středoevropském regionu a možnosti usnadnění lokalizačního rozhodování investora. ...
 • Návrh dalšího rozvoje firmy 

  Smetková, Lenka
  Bakalářská práce je návrhem rozvoje firmy ABC zabývající se především poskytováním internetového připojení. Základem návrhu je analýza současného stavu firmy a potřeb trhu ve vybrané oblasti Olomouce. První část práce ...
 • Návrh na zlepšení procesů ve výrobní firmě metodou 5S 

  Matušková, Lucie
  Diplomová práce je zaměřena na návrh projektu zavedení metody 5S do výrobního systému společnosti LAUFEN CZ, s.r.o., ve městě Znojmě. Návrh reaguje na současnou ekonomickou situaci a také na stav společnosti. Jedná se o ...
 • Návrh podnikatelského plánu 

  Matyášová, Miroslava
  Tato bakalářská práce se zabývá vytvořením návrhu podnikatelského záměru, jehož předmětem je založení nové účetní a daňové kanceláře. Práce se skládá z části teoretické, analytické a z vlastního návrhu řešení. V teoretické ...
 • Návrh podnikatelského plánu pro založení firmy v oblasti výroby obytných buněk aditivním betonovým tiskem 

  Zbožínek, Štěpán
  Bakalářská práce je návrhem podnikatelského záměru v oblasti výroby obytných kontejnerů metodou betonového aditivního tisku. Konkrétně se zabývá možnostmi realizace podnikaní s využitím této nové, zatím ne příliš rozšířené ...
 • Návrh podnikatelského plánu pro založení květinářství 

  Boháčová, Kateřina
  Bakalářská práce je návrhem podnikatelského plánu pro založení květinářství. Předmětem podnikání bude prodej květin a drobných dárkových předmětů. Práce je rozdělena do tří částí, teoretické, analytické a návrhové. V první ...
 • Návrh podnikatelského plánu pro založení rodinné farmy s agroturistikou 

  Navrátil, Radek
  Bakalářská práce je návrhem podnikatelského plánu, který slouží pro založení společnosti farma NAVRÁTIL. Předmětem podnikání této společnosti bude rostlinná výroba, živočišná výroba, pronájem konferenčních prostor a ...
 • Návrh podnikatelského plánu v oblasti účetnictví 

  Tvrzníková, Anna
  Bakalářská práce je návrhem pro vznik živnosti v oblasti účetnictví. Konkrétně je zaměřena na poskytování účetních služeb jako vedení účetnictví, vedení daňové evidence a poskytování účetního poradenství, pro malé a střední ...
 • Návrh podnikatelského záměru 

  Soudek, Lukáš
  Tato bakalářská práce se zabývá založením specializované maloobchodní prodejny v Brně. V práci se věnuji analýze trhu, konkurence a zákazníků, na jejichž základě jsem vytvořil marketingový a finanční plán potřebný pro tuto ...
 • Návrh podnikatelského záměru - business open agentůra 

  Seinerová, Jana
  Bakalářská práce je návrhem podnikatelského záměru pro založení nové firmy s názvem Business Open s.r.o., která je zaměřena především na tvorbu reklamy, grafické práce, přímý marketing, komunikační strategie, promotion a ...
 • Návrh podnikatelského záměru - taneční škola 

  Hovorková, Zuzana
  Práce představuje návrh podnikatelského plánu pro založení taneční školy v Hradci Králové. Slouží jako příprava pro úspěšné podnikání. Obsahuje návrh podnikatelského záměru, teorii nezbytnou pro jeho vytvoření, analýzu ...
 • Návrh podnikatelského záměru - zahradnictví 

  Kresa, Ondřej
  Bakalářská práce má za cíl vypracovat podnikatelský záměr na rozšíření firmy Zahradnictví Šárka. Je v ní analyzována současná struktura a stav hospodaření firmy a návrh vedoucí k rozvoji firmy v letech 2009 až 2012. Podstatou ...
 • Návrh podnikatelského záměru - Založení palačinkárny 

  Brabencová, Lucie
  Bakalářská práce je návrhem podnikatelského plánu pro založení palačinkárny. Jedná se o oblast rychlého občerstvení, pro kterou je typická malá prodejní plocha, specifický, úzce zaměřený sortiment a vysoká fluktuace ...