Now showing items 1-2 of 2

  • Počítání lidí ve videu 

    Kuřátko, Jiří
    Cílem této práce je vytvořit program schopný sledovat trajektorie pohybu lidí a~na základě toho vytvářet různé statistiky. V praxi se jedná o efektivní marketingový nástroj, který lze využít například pro analýzy toku ...
  • Robotický nákupní košík 

    Kuřátko, Jiří
    Bakalářská práce se zabývá návrhem aplikace pro plánování pohybu robota tak, aby následoval zadaného člověka. Práce se zpočátku věnuje senzoru Microsoft Kinect, který je pouţit pro snímání okolních objektů. Dále jsou ...