Now showing items 1-4 of 4

 • Problematika vozidel s právem přednosti v jízdě 

  Fidrichová, Ivana
  Táto diplomová práca sa zaoberá problematikou vozidiel s právom prednostnej jazdy. Hodnotí aktuálnu situáciu a porovnáva so situáciou vo vybraných susedných štátoch. V práci je spracovaná štatistika nehodovosti ČR , ako ...
 • Světelné vlastnosti vybraných reflexních prvků 

  Schejbal, Jan; Kuře, Arnošt; Motl, Jakub; Škoda, Jan; Belák, Michal; Bradáč, Albert; Bilík, Martin (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2013-01)
  Článek je souhrnem dílčí části projektu specifického výzkumu, prováděného na ÚSI VUT v Brně za účelem ověření světelných vlastností vybraných reflexních a fluorescenčních materiálů a jejich porovnání s vlastnostmi, získanými ...
 • Zajímavé výsledky vav činnosti úsi v oblasti analýzy silničních nehod 

  Bradáč, Albert; Semela, Marek; Schejbal, Jan; Kuře, Arnošt; Bilík, Martin; Belák, Michal; Motl, Jakub; Škoda, Jan; Sumec, Stanislav (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2014-01)
  The paper contains a summary of some interesting results of IFE projects or semester work IFE students
 • Znalecký standard č. x – stanovení výše nájmu náhradního vozidla 

  Kuře, Arnošt; Zeman, Petr; Libertín, Josef (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2012-01)
  Nový Znalecký standard č. X se doporučuje znalcům jako metodická pomůcka, sjednocující postup při výpočtu nájmu (půjčovného) náhradního vozidla. Standard využívá kalkulační a porovnávací metodu při stanovení obvyklé ceny ...