Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh komunikačního mixu ve společnosti Cognito.Cz 

    Kosturová, Monika
    Tato bakalářská práce je zaměřena na komunikační mix. První část práce obsahuje teoretické poznatky nezbytné pro porozumění dané problematice, v druhé části jsou pak tyto poznatky aplikovány na konkrétní společnost a je ...