Now showing items 1-8 of 8

 • Ajax - aktivní JavaScript komunikující v XML 

  Firlová, Jana
  Práce pojednává o nástrojích používaných v současnosti při tvorbě dynamických webových aplikací a soustřeďuje se především na Ajax. Představuje komponenty této techniky, její princip, užití, výhody a nevýhody. Je zde popsán ...
 • Informační systém pro podporu vinohradnictví 

  Labounek, Petr
  Bakalářská práce se zabývá návrhem a implementací informačního systému s využitím mobilních technologií. Aplikace umožňuje synchronizaci s databázovým serverem a distribuci dat prostřednictvím webových služeb. Realizace ...
 • Moderní technologie v OLAP 

  Janoška, Daniel
  Nástroje OLAP sa v stále väčšej miere uplatňujú v podnikoch a inštitúciach po celom svete. Sú špeciálne zamierené na podporu potrieb riadiacich pracovníkov. Hlavnou témou seminárnej práce je OLAP analýza s jej možnosťami. ...
 • Open Document Format pro přenos dat z IS 

  Halaška, Petr
  Účelem práce je prozkoumat způsoby přenosu dat z informačních systémů do formátů, které mohou být zpracovány kancelářskými aplikacemi. Úkolem je navhrnout a vytvořit prototyp takového systému, využívajícího technologie ...
 • SEO - optimalizace pro vyhledávače 

  Štefl, Jan
  Viditelnost stránky na webu předpokládá její umisťování na předních pozicích ve výsledcích vyhledávání různých vyhledávačů, pro daná klíčová slova. Optimalizace webu pro vyhledávače je soubor pravidel, která by měla splňovat ...
 • Standardy a kódování zdrojového kódu PHP 

  Pospíšilík, Oldřich
  Tento diplomový projekt pojednává o metodice psaní zdrojových kódu a jejich vlivu na efektivitu programování. Dále potom možností odhalování metodických chyb ve zdrojovém kódu PHP. Konkrétně je rozebrána možnost integrace ...
 • Uživatelský návrh webových dotazníků 

  Mikula, Štefan
  Úlohou bakalárskej práce je analýza súčasných možností vytvárania webových dotazníkov a návrh a implementácia webového vizuálneho editoru, pomocou ktorého je možné online vytvárať a následne používať webové dotazníky. Táto ...
 • Vícedimenzionální data v systému OLAP 

  Kupčík, Jaroslav
  Práce se zabývá problematikou multidimenzionálních dat v systému OLAP, zejména jejich vizualizací na dvourozměrné obrazovce. Stručně je zde rozebrán způsob uložení dat v multidimenzionální databázi a formální popis struktury ...