Now showing items 1-2 of 2

  • Integrovaný D/A převodník pro automobilové aplikace 

    Kubáň, Marián
    Diplomová práca rozoberá návrh integrovaného 11-bitového duálneho bipolárneho DA prevodníka s prúdovým výstupom. Prevodník je navrhnutý v technológii I3T50 firmy ONSemiconductor. Prevodník je segmentovanej architektúry s ...
  • Nízkofrekvenční zesilovač s audio procesorem a FFT analýzou 

    Kubáň, Marián
    Táto práca sa zaoberá návrhom nízkofrekvenčného audio zosilňovača pre domáci posluch. Zosilňovač pozostáva z dvojice audioprocesorov a koncového stupňa. Dva audioprocesory umožňujú výber jedného zo štyroch vstupných stereo ...