Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh dílčí části informačního systému 

    Kubáni, Tomáš
    Bakalárska práca sa zaoberá návrhom informačného systému malého podniku. Cieľom je analýza súčasného stavu podniku a jeho informačného systému. Na základe analýzy sú odhalené slabé miesta súčasného systému, podchytené ...
  • Zabezpečení webových služeb 

    Kubáni, Tomáš
    Bakalárska práca sa zaoberá analýzou súčasného stavu webových služieb a ich bezpečnosti. V prvom rade podrobnejšie popisuje stavbu, možnosti a funkcie webovej služby, s hlavným zameraním na využívané technológie (SOAP, ...