Now showing items 1-6 of 6

 • Pojezdový mechanismus mostového jeřábu 20 t s vahadlovým uspořádáním 

  Kubíček, Lukáš
  Tato práce se zabývá konstrukčním návrhem pojezdu mostového jeřábu s vahadly. V první části jsou rozebrány možnosti konstrukčního řešení. V druhé časti je proveden výpočet nejdůležitějších částí pojezdu. V třetí části jsou ...
 • Příprava a realizace výstavby mateřské školy 

  Kubíček, Lukáš
  Cílem mé diplomové práce je Stavebně technologický projekt výstavby mateřské školy. Práce zahrnuje technickou zprávu zařízení staveniště, technologický předpis zvolených činností, kontrolní a zkušební plány, návrh strojní ...
 • Realizace úzkopásmových PLC modemů 

  Kubíček, Lukáš
  Diplomová práce se věnuje úzkopásmové technologii přenosu dat el. sítí NN (PLC) a~možnostem jejího využití v senzorových sítích. Zabývá se jak strukturou a základními vlastnostmi PLC standardu, tak možnostmi jeho uplatnění ...
 • Správa a sběr dat v sítích 802.15.4 ZigBee 

  Kubíček, Lukáš
  Bakalářská práce se věnuje bezdrátové technologii ZigBee a možnostem jejího využití v senzorových sítích. Zabývá se jak strukturou a základními vlastnostmi ZigBee standardu, tak možnostmi jeho uplatnění v praxi. Hlavní ...
 • Stavebně technologická studie etapy provedení vrchní hrubé stavby bytového domu 

  Kubíček, Lukáš
  Cílem mé bakalářské práce je stavebně technologické studie etapy provedení vrchní stavby bytového domu v Medlánkách. Práce zahrnuje technickou zprávu zařízení staveniště, technologický předpis zvolených činností, kontrolní ...
 • Stohovač palet 

  Kubíček, Lukáš
  Tato diplomová práce je zaměřena na návrh konstrukce stohovače palet pro 15 palet s ohledem na ekonomičnost a jednoduchost konstrukce. Práce obsahuje kritickou rešerši stohovačů na trhu, dále vlastní návrh konstrukce ...