Now showing items 1-6 of 6

 • Inteligentní převodník Ni odporových senzorů s rozhraním Ethernet 

  Kubíček, Ondřej
  Práce ze zabývá návrhem hardwarového řešení a softwarového vybavení mikrokontrolérem Rabbit řízeného převodníku standardních odporových Ni senzorů teploty s výstupem na Ethernet. První část práce se zabývá teoretickým ...
 • Most na silnici II/379 

  Kubíček, Ondřej
  Diplomová práce se zabývá návrhem novostavby silničního mostu na silnici II/379. V předběžném návrhu byly zpracovány tři studie řešení, z nichž je vybrána varianta spojitého deskového trámu o čtyřech polích. Tato varianta ...
 • Most přes řeku Bělá 

  Kubíček, Ondřej
  Bakalářská práce se zabývá návrhem silničního mostu silnice I/44 přes řeku Bělá. V předběžném návrhu byly zpracovány tři studie řešení. Vybranou variantou k podrobnému zpracování byl dvoutrámový betonový most. Výpočty byly ...
 • Návrh ohříváku topné vody pro vyvedení tepla z teplárny o výkonu 5,5 MW 

  Kubíček, Ondřej
  Diplomová práce se zabývá návrhem ohříváku topné vody pro výměníkovou stanici s výkonem 5,5 MW. Cílem práce je provedení tepelného a hydraulického výpočtu v rozsahu zadání a následně vypracování projekčního výkresu ohříváku ...
 • Přístupový terminál pro karty typu Mifare 

  Kubíček, Ondřej
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem zapojení a programového vybavení pro aplikaci mikroprocesorem řízeného přístupového terminálu založeného na standartu Mifare. Kromě samotné technologie Mifare je v první části práce ...
 • Simulace funkce obvodu pro rekuperaci energie 

  Kubíček, Ondřej
  Bakalářská práce se zabývá návrhem a optimalizací matematického modelu pro simulaci rekuperace energie u hydrostatických systémů. Matematický model by měl spolu s experimentálním stendem sloužit k simulaci provozních ...