Now showing items 1-2 of 2

  • Bezdrátová stanice s připojením do sítě IoT 

    Kubíček, Richard
    Tato práce se zabývá návrhem WiFi stanice pro připojení senzorů a ovladačů s připojením do sítě IoT. Stanice využívá WiFi modul ESP8266. Jsou zde popsány jednotlivé komponenty, ze kterých se stanice skládá. Práce zahrnuje ...
  • Komunikační hardware pro I4.0 Barman 

    Kubíček, Richard
    Tato práce se zabývá popisem a realizací AAS modulu. V práci je popsán výběr jednotlivých komponent zařízení. Modul bude součásti projektu testbedu Barman. Tento projekt je realizován v souladu s trendy Průmyslu 4.0. ...