Now showing items 1-7 of 7

 • Energetická náročnost membránových procesů 

  Maršík, Miroslav
  Diplomová práce je zaměřena na energetickou náročnost čistíren odpadních vod. Obsah práce je směřován k zařazení membránových modulů do procesu čistění odpadních vod. Budou zde porovnány dvě možné varianty řešení čištění ...
 • Metalurgie a vlastnosti masivních ocelových odlitků 

  Kubík, Jiří
  Práce se zabývá stanovením chemického složení a morfologie vměstků u experimentálního odlitku v provozních podmínkách slévárny ŽĎAS a.s. při dodržení optimálního obsahu vhodných dezoxidovadel v závislosti na podmínkách ...
 • Návrh motivačního systému ve společnosti Štěpanovský, a.s. 

  Valentová, Andrea
  Diplomová práce se zabývá zkoumáním společnosti z hlediska personálního managementu. V teoretické části jsou vysvětleny základní pojmy spojované s touto tématikou. Na základě praktické části, kde je představena společnost ...
 • Návrh na zlepšení pracovní motivace 

  Kubík, Jiří
  Jednou z činností vedoucích je motivace pracovníků. Motivace je vnitřním procesem, který vyjadřuje touhu a ochotu člověka vyvinout určité úsilí vedoucí k dosažení významného cíle nebo výsledku. Tato práce se bude zabývat ...
 • Optimalizace provozu dešťových zdrží 

  Čížová, Veronika
  Práce se zabývá problematikou dešťových zdrží na stokové síti. Jsou zde zmíněny důvody pro zařazení dešťových zdrží, druhy, funkce, způsoby zařazení do stokové soustavy a doporučení pro výběr. Dále jsou zde uvedeny způsoby ...
 • Optimalizace výroby voskových modelů - přehled materiálů a zařízení 

  Kubík, Jiří
  Kvalitní voskový model je základním předpokladem kvalitního odlitku při použití metody ztraceného vosku. Velmi důležitou součástí této technologie je i znovupoužití vosků pomocí jejich regenerace a rekonstituce.
 • Výzkum tržní orientace firem 

  Klasová, Zuzana
  Diplomová práce se zabývá výzkumem tržní orientace firem a hledá závislost mezi mírou tržní orientace a firemní kulturou. V souladu se stanovenými cíly vyhodnocuje získané informace a srovnává postavení jednotlivých firem ...