Now showing items 1-20 of 30

 • Design of a frictionless magnetorheological damper with a high dynamic force range 

  Macháček, Ondřej; Kubík, Michal; Strecker, Zbyněk; Roupec, Jakub; Mazůrek, Ivan (SAGE, 2019-03-19)
  This article discusses an increase in dynamic force range in a spring-damper unit achieved by elimination of sealings´ friction. This friction is a part of damping force that cannot be controlled; therefore, it is undesirable ...
 • Dual Hysteresis Model of MR Dampers 

  Goldasz, Janusz; Sapinski, Bogdan; Jastrzębski, Łukasz; Kubík, Michal (Frontiers, 2020-09-24)
  This study concerns the modeling of the hysteretic behavior of magnetorheological (MR) dampers. In general, hysteresis is one of key factors influencing the output of such actuators. So far, more attention has been paid ...
 • Hydraulické tlumiče podvozků kolejových vozidel 

  Odehnal, Lukáš
  Tato bakalářská práce se zabývá především konstrukčním řešením různých adaptivních tlumičů určených pro podvozky kolejových vozidel. Nejprve je sestaven obecný přehled informací týkajících se tohoto tématu. Následně jsou ...
 • Influence of response time of magnetorheological valve in Skyhook controlled three-parameter damping system 

  Strecker, Zbyněk; Roupec, Jakub; Mazůrek, Ivan; Macháček, Ondřej; Kubík, Michal (SAGE Publications, 2018-11-16)
  A three-parameter suspension system is often used for vibration isolation of sensitive devices especially in a space industry. This article describes the three-parameter suspension system with magnetorheological valve ...
 • Inovace dopravníku třísek pro obráběcí stroj 

  Kočica, Martin
  Cílem práce je konstrukční návrh úpravy stávajícího dosluhujícího dopravníku třísek pro soustruh SPT 32 NC firmy Slovácké strojírny a.s. závodu 1 strojírny Uherský Brod. Práce se člení na seznámení s problematikou dopravníku ...
 • Konstrukce magnetoreologického tlumiče s nesymetrickou rychlostní charakteristikou 

  Válek, Josef
  Tato bakalářská práce se snaží nalézt optimální řešení magnetoreologického tlumiče s nesymetrickou rychlostní charakteristikou. Magnetoreologické tlumiče představují nadějný směr vývoje tlumičů vibrací, zejména díky své ...
 • Konstrukce standu pro testování magnetického těsnění 

  Švec, Jaroslav
  Táto bakalárska práca sa zaoberá návrhom a konštrukciou upínacej dosky standu na testovanie magnetického tesnenia a ovládaním upnutého asynchrónneho motoru pomocou frekvenčného meniča. V rámci práce bola realizovaná rešerš, ...
 • Konstrukce zařízení pro odmagnetování MR tlumiče pro Hyundai 

  Batelka, Jiří
  Cílem práce bylo nalezení vhodného způsobu odmagnetování MR tlumiče. K dosažení tohoto cíle bylo sestaveno zařízení založené na Arduinu DUE a zkoumány vlivy nastavitelných parametrů na výslednou remanenci po odmagnetování. ...
 • Konstrukční návrh přenosného mikrofonního pole 

  Vazovan, Ľubomír
  Predmetom tejto bakalárskej práce je konštrukčný návrh prenosného päťramenného mikrofonového poľa určeného na lokalizáciu zdrojov hluku pomocou metódy beamforming. Cieľom práce je návrh jednoduchej a ľahkej mechanickej ...
 • Konstrukční návrh „fail-safe“ magnetoreologického tlumiče 

  Hašlík, Igor
  Tato bakalářská práce se zabývá konstrukčním návrhem takzvaného fail-safe systému magnetoreologického tlumiče. V úvodní části je obsaženo shrnutí vědomostí potřebných pro vývoj takového zařízení. Dále jsou uvedeny některé ...
 • Logické síťové hry pro Android 

  Kubík, Michal
  Cílem této práce byla implementace aplikace pro hraní logických her, která bude spustitelná na zařízeních se systémem android. Práce zabývá systémem Android a možnostmi tvorby a publikace aplikací pro tento systém. Popsány ...
 • Magnetoreologický tlumič s krátkou časovou odezvou pro podvozek kolejového vozidla 

  Šebesta, Karel
  Diplomová práce se zbývá návrhem magnetoreologického tlumiče s krátkou časovou odezvou tlumící síly pro podvozek kolejového vozidla. Největší složkou, která zpomaluje odezvu, jsou vzniklé vířivé proudy v pístové skupině ...
 • Magnetorheological Suspension Damper for Space Application 

  Kubík, Michal
  Disertační se práce se zabývala vývojem magnetoreologického (MR) tlumiče odpružení pro kosmonautiku. Dle současného stavu poznání jsou důležitými parametry pro semi-aktivně řízený tlumič pro kosmonautiku hermetické oddělení ...
 • Metodika odmagnetování pístu sportovního magnetoreologického tlumiče 

  Strmiska, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zabývá hledáním ideálních metod odmagnetování. V úvodu je nastíněna problematika magnetoreologických (MR) tlumičů. Dále je z dostupných zdrojů zjišťováno, jaké jsou vhodné způsoby demagnetizace. ...
 • Multiphysics Model of an MR Damper including Magnetic Hysteresis 

  Kubík, Michal; Goldasz, Janusz (Hindawi, 2019-06-26)
  Hysteresis is one of key factors influencing the output of magnetorheological (MR) actuators. The actuators reveal two primary sources of hysteresis. The hydro(mechanical) hysteresis can be related to flow dynamics mechanisms ...
 • Nápravové diferenciály, uložení pastorku 

  Kubík, Michal
  Cílem první části bakalářské práce je vytvoření rešerše základních typů diferenciálů. Počátek práce je věnován rozdělení stálého převodu. Dále následuje kapitola diferenciální ústrojí, která popisuje základní charakteristiky ...
 • Návrh čištění odpadních plynů 

  Kubík, Michal
  Diplomová práce se zabývá problémem nečistot v odpadních a generovaných plynech. Tyto plyny jsou obvykle nízko výhřevné s poměrně vysokými obsahy nejrůznějších nečistot, které jsou hlavním problémem těchto plynných paliv. ...
 • Návrh semiaktivního odpružení horského kola 

  Mráz, Kryštof
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem semiaktivního odpružení horského kola využívajícího MR tlumič. V rešeršní části práce jsou shrnuty současné poznatky z problematiky pasivního a semiaktivního odpružení horských kol ...
 • Návrh testovacího standu pro stanovení provozních parametrů magnetického hřídelového těsnění 

  Kubík, Michal
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem testovacího standu pro stanovení provozních parametrů magnetického hřídelového těsnění. V rámci této práce byla provedena rešerše konstrukcí magnetického obvodu a také rešerše dostupných ...
 • Numerický hydraulický model aktivní zóny magnetoreologického tlumiče 

  Regner, Dominik
  Tato bakalářská práce se zabývá porovnáním analytického hydraulického modelu aktivní zóny MR tlumiče s modely numerickými. Dále také studiem vlivu geometrie štěrbiny tlumiče a reologie použité MR kapaliny na vlastnosti ...