Now showing items 1-2 of 2

  • Diferenční kmitočtové filtry s moderními aktivními prvky 

    Kubík, Milan
    Diplomová práce je zaměřena na návrh plně diferenčních kmitočtových filtrů s moderními aktivními prvky v proudovém módu. První část práce pojednává o problematice analogových kmitočtových filtrů a vytváření diferenčních ...
  • Plně diferenční kmitočtové filtry v proudovém módu 

    Kubík, Milan
    Bakalářská práce je zaměřena na návrh plně diferenčních kmitočtových filtrů v proudovém módu. V první části práce je seznámení s problematikou kmitočtových filtrů a vytvářením diferenčních struktur v proudovém módu. Poté ...