Now showing items 1-3 of 3

 • Optimalizace provozu stávající ČOV 

  Ondráček, Martin
  Práce je zaměřena na optimalizaci provozu na čistírnách odpadních vod s ohledem na zlepšení sledovaných parametrů na odtoku z ČOV. Je zpracován přehled možností optimalizace objektů na čistírnách odpadních vod. V druhé ...
 • Software WEST pro výpočet čistíren odpadních vod 

  Hlavínek, Jakub
  Diplomová práce se v teoretické části věnuje vybraným softwarům pro matematické modelování procesů probíhajících během čištění odpadních vod. Shrnuje a porovnává dostupné softwary na trhu, jejich použití, výhody a nevýhody. ...
 • Využití malo-profilové kanalizace pro odvádění odpadních vod z obcí do 500 EO. 

  Žáček, Jan
  Bakalářská práce předkládá varianty dopravy odpadních vod v České republice. Zaměřuje se jak na tradiční způsoby odvádění odpadní vody, tak i na alternativní. Hlavní cíl práce je popis fungování jednotlivých částí, zásady ...