Now showing items 1-2 of 2

  • Optimalizace provozu stávající ČOV 

    Ondráček, Martin
    Práce je zaměřena na optimalizaci provozu na čistírnách odpadních vod s ohledem na zlepšení sledovaných parametrů na odtoku z ČOV. Je zpracován přehled možností optimalizace objektů na čistírnách odpadních vod. V druhé ...
  • Software WEST pro výpočet čistíren odpadních vod 

    Hlavínek, Jakub
    Diplomová práce se v teoretické části věnuje vybraným softwarům pro matematické modelování procesů probíhajících během čištění odpadních vod. Shrnuje a porovnává dostupné softwary na trhu, jejich použití, výhody a nevýhody. ...