Now showing items 1-20 of 44

 • Analýza carriage Top Drivu vrtné věže 

  Kříž, Jakub
  Předmětem této diplomové práce je zjištění příčiny výskytu trhlin na carridge Top drivu pro společnost MND Drilling & Services a.s.. Úkolem diplomové práce je provést rozbor zátěžových stavů na součást. Dále vytvoření ...
 • Automatizace jeřábnické techniky 

  Šetka, Martin
  Cílem této bakalářské práce je vytvoření rešeršní studie týkající se automatizace jeřábnické techniky. Práce poukazuje na problémy, které v této oblasti automatizace vznikají, a poté předkládá některá možná řešení. Dále ...
 • Drapákové kleštiny nakladače 

  Roguljić, Adam
  Cílem práce bylo navrhnout a zkonstruovat drapákovou kleštinu pro zvolený kolový nakladač. Nakladač byl volen dle zadaných základních parametrů stroje (výkon motoru, užitečná nosnost stroje, tlak v hydraulické soustavě a ...
 • Elektronické systémy používané v jeřábech 

  Pruša, Lubomír
  Práce vypracovaná v rámci bakalářského studia předkládá rešeršní studii v dnešní době používaných elektronických systémů v jeřábech. Rozděluje tyto systémy podle užití do několika hlavních skupin.
 • Identifikace silových účinků při přepravě kapalin 

  Štursa, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá přepravou kapalin na pozemních komunikacích. V první části jsou rozděleny nádrže dle konstrukce, dále je zde zpracována problematika přepravy kapalin podle Evropské dohody o mezinárodní ...
 • Jeřábová kočka 32t 

  Elsner, Ondřej
  Práce se zabývá návrhem čtyřkolové jeřábové kočky mostového jeřábu pro nosnost 32 000 kg. Obsahuje funkční návrh kladkostrojového převodu jeřábu, lana, kladek, lanového bubnu. Dále se práce zabývá výpočtem a volbou pohonu ...
 • Jeřábová kočka 360 t 

  Sláma, Ondřej
  Předmětem této diplomové práce je rám kočky licího jeřábu o nosnosti 360 t. Rám je analyzován pevnostní kontrolou a kontrolou únavové pevnosti dle normy ČSN EN 13001. Výpočet je proveden metodou konečných prvků na skořepinovém ...
 • Koncepční návrh mostového jeřábu 50 tun 

  Soukup, Lumír
  Bakalářská práce se zabývá koncepčním návrhem mostového jeřábu pro nosnost 50 tun. Práce obsahuje volbu nosníku, pojezdových kol, kolejnice a ve výpočtové části se zabývá návrhem částí jeřábové kočky jako je buben, vodící ...
 • Koncepční návrh mostového jeřábu 8 tun 

  Franc, Šimon
  Tato bakalářská práce se zabývá koncepčním návrhem mostového jeřábu o nosnosti 8 tun. Cílem této práce je návrh hlavních parametrů jeřábu a jeho hlavních rozměrů. Nejprve je spočítán a navrhnut hlavní nosník mostu. Poté ...
 • Koncepční návrh nástavby přívěsu 

  Chalupa, Pavel
  Tato práce je koncepčním návrhem nástavby přívěsu, která je určena na přepravu sportovních potřeb, především jízdních kol, lyží a lodí. Obsahuje přehled současných možností přepravy zmíněných sportovních potřeb a koncepční ...
 • Koncepční návrh poloportálového jeřábu 8 t 

  Kučo, Stanislav
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem poloportálového jeřábu. Nejprve se zabývá rozborem zadání, kde se určí hlavní parametry, jako je výška a šířka jeřábu. V další části se vybere lanový kladkostroj s ohledem na jeho ...
 • Koncepční návrh portálového jeřábu 4 tuny 

  Lopata, Zbyněk
  V bakalářské práci se zabývám koncepčním návrhem portálového jeřábu s nosností 4 tun. Práce je zaměřena na návrh hlavních parametrů jeřábu, jeřábové kočky, hlavního nosníku, podpěr, kolejnic, pojezdových kol a pojezdových ...
 • Koncepční návrh sloupového jeřábu 600 kg 

  Mlejnek, Pavel
  Tato bakalářská práce se zabývá koncepčním návrhem sloupového jeřábu. Cílem je zvolení hlavních rozměrů a základních parametrů sloupového jeřábu pomocí návrhového výpočtu a kontrola pomocí kontrolního výpočtu. Ke koncepčnímu ...
 • Koncepční návrh věžového jeřábu 8 tun 

  Honc, Robert
  Bakalářská práce se zabývá koncepčním návrhem stavebního věžového jeřábu o nosnosti 8 [t] a návrhem jeho základních parametrů. Práce obsahuje návrh základních parametrů jeřábu, koncepční návrh jeřábu, výpočet nosnosti ...
 • Kontrola bezpečnostních prvků přípojných vozidel 

  Pavliš, František
  Tato diplomová práce se zabývá problematiku bezpečnostních prvků návěsové a přívěsové techniky, zejména prvků na ochranu proti podjetí. První část se věnuje legislativním požadavkům, ze kterých tyto bezpečnostní prvky ...
 • Kontrola bezpečnostního mechanismu přípojných vozidel 

  Pantůček, Michal
  Tato diplomová práce se zabývá analýzou bezpečnostního mechanismu, který je součástí nákladního automobilového přívěsu. Tento mechanismus zajišťuje bezpečné a pevné spojení kontejneru s přívěsem. Přepravovány jsou primárně ...
 • Kontrolní pevnostní propočet hnacího ústrojí LVS 511 

  Macka, Jan
  Diplomová práce se zabývá analýzou skříně kyvné převodovky lesní vyvážečky LVS 511. Téma je navrženo firmou Strojírna Novotný s.r.o. Cílem práce je provést pevnostní propočet skříně převodovky a hlavního přenosového hřídele. ...
 • Metody posuzování poškození motorových vozidel 

  Rousek, Aleš
  Práce je zaměřena na posouzení různých možností oprav havarovaných vozidel s ohledem na jejich opětovné navrácení do provozu. Součástí práce je obecný postup oceňování ojetých motorových vozidel a havarovaných motorových ...
 • Mobilní štípačka dřevěné kulatiny 

  Grác, David
  Cílem mé bakalářské práce je návrh mobilního štípače dřevěné kulatiny dle základních technických parametrů: max. silou na břitu 90 kN, zdvihem 580 mm, průměrem štípaného dřeva do 450 mm a jeho maximální délkou do 1100 mm. ...
 • Návrh dvounosníkového jeřábového mostu 50 t 

  Matěja, Josef
  Bakalářská práce se zabývá návrhem dvounosníkového jeřábového mostu o nosnosti 50 tun. Postup je rozdělen celkem do osmi částí. První z nich obsahuje předběžný návrh celé konstrukce a návrh hlavních parametrů. Druhá část ...