Now showing items 1-2 of 2

  • Obrábění těžkoobrobitelných materiálů pomocí vodního paprsku s abrazivem 

    Kubín, Matěj
    Diplomová práce se zabývá nekonvenční technologií dělení materiálů vodním pa-prskem s abrazivem. Popisuje vliv a specifikace technologických parametrů vodní-ho paprsku na kvalitu řezné plochy. Práce obsahuje experiment, ...
  • Tepelné zpracování nástrojových ocelí 

    Kubín, Matěj
    Tato práce se zabývá tepelným zpracováním nástrojových ocelí. Práce je rozdělená do dvou částí. Teoretická část obsahuje značení, vlastnosti a teoretické zpracování nástrojových ocelí. Dále obsahuje použitou techniku pro ...