Now showing items 1-3 of 3

 • Modelování pohybu mobilní stanice v simulačním prostředí OPNET Modeler 

  Kuběna, Pavel
  Hlavním cílem diplomové práce je provést simulaci bezdrátových mobilních sítí. Za tímto účelem byl vytvořen simulační model reprezentující městskou zástavbu, ve které se po navržených trajektoriích pohybovaly mobilní uzly. ...
 • Pohon vznětového motoru rostlinným olejem 

  Kuběna, Pavel
  Tato práce nabízí čtenáři bližší seznámení s problematikou provozu vznětových spalovacích motorů na jiná, než konvenční paliva. Na začátku této práce je čtenáři nabídnuto široké množství alternativních paliv používaných ...
 • Testování technologie IMS 

  Kuběna, Pavel
  Tato bakalářská práce se zabývá technologií IMS, což je standard definující architekturu pro poskytování multimediálních služeb. V teoretické části je uveden obecný popis technologie, architektura a stručný popis prvků, ...