Now showing items 1-2 of 2

  • Pohon vznětového motoru rostlinným olejem 

    Kuběna, Pavel
    Tato práce nabízí čtenáři bližší seznámení s problematikou provozu vznětových spalovacích motorů na jiná, než konvenční paliva. Na začátku této práce je čtenáři nabídnuto široké množství alternativních paliv používaných ...
  • Testování technologie IMS 

    Kuběna, Pavel
    Tato bakalářská práce se zabývá technologií IMS, což je standard definující architekturu pro poskytování multimediálních služeb. V teoretické části je uveden obecný popis technologie, architektura a stručný popis prvků, ...