Now showing items 1-8 of 8

 • Modelování predikce bankrotu stavebních podniků 

  Srbová, Pavla
  Tato diplomová práce je zaměřena na vytvoření bankrotního modelu pro podniky ze stavebního průmyslu v České republice za využití diskriminační analýzy. V teoretické části je vymezen pojem bankrotní model, dále je tato část ...
 • Modelování predikce bankrotu stavebních podniků 

  Burdych, Filip
  Tato diplomová práce se zabývá studií bankrotních modelů pro stavební podniky působící v České republice. Teoretická část definuje pojmy stěžejní pro pochopení problematiky práce. V analytické části je otestováno pět ...
 • Modelování predikce úpadku ve zpracovatelském průmyslu 

  Kulkusová, Martina
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou predikce bankrotu společností působících ve zpracovatelském průmyslu v České republice. V teoretické části práce jsou definovány pojmy související s tématem predikce bankrotu, ...
 • Návrh podnikového finančního plánu 

  Reschowský, David
  Diplomová práce je zaměřena na návrh podnikového finančního plánu a skládá se z teoretické a praktické části. Teoretická část se zabývá teoretickými východisky finančního plánování. V praktické části jsou provedeny analýzy ...
 • Návrh podnikového finančního plánu 

  Joppek, Ľubomír
  Cieľom diplomovej práce je návrh podnikového finančného plánu vybranej spoločnosti. Prvá časť práce je zameraná na teoretické východiská finančného plánovania a zostavenia finančného plánu. V ďalšej časti je predstavená ...
 • Návrh podnikového finančního plánu 

  Křenková, Jana
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou finančního plánování podniku. V první části práce jsou popsána teoretická východiska, jejichž znalost je pro sestavení finančního plánu nezbytná. Následně je práce zaměřena na ...
 • Stanovení hodnoty podniku výnosovou metodou 

  Vůjtová, Alice
  Cílem této diplomové práce je stanovit odhad hodnoty podniku XY, s.r.o., který se za-bývá přesnou kovovýrobou. Práce je určena pro potřeby managementu podniku pro fi-nanční rozhodování, s cílem stanovení odhadu hodnoty pro ...