Now showing items 1-2 of 2

  • Centrum volného času Brno 

    Kubačka, Jan
    Cílem tohoto projektu byl návrh komplexu pro volnočasové aktivity. Tento pozemek, který je mírně svažitý na jih, se nachází v městě Brně, v části Nový Lískovec, v současném parku mezi ulicemi Chironova a Plachty. Po zvážení ...
  • Revitalizace areálu Filmových ateliérů Zlín 

    Kubačka, Jan
    Tato diplomová práce se zabývá urbanistickou studií na revitalizaci areálu bývalých filmových ateliérů na území přibližně tři kilometry jižně od středu Zlína, v městské části Kudlov. Areál byl budován průběžně od třicátých ...