Now showing items 1-6 of 6

 • Podnikatelský plán pro založení cukrárny 

  Malásková, Dominika
  Bakalářská práce se zaměřuje na podnikatelský plán pro založení cukrárny v Brně. V první části jsou položeny teoretické základy podnikatelského plánu. Analytická část této práce se zabývá analýzami souvisejícími s ...
 • Rizika řízení logistiky v podniku 

  Štěpančík, Ondřej
  Diplomová práce s názvem Rizika řízení logistiky v podniku se zabývá analýzou kvality toků v logistickém řetězci vybraného internetového obchodu Notino.cz. Práce je rozdělena do tří částí. Část teoretická popisuje teoretická ...
 • Rizika řízení průběhu zakázky v cukrářském provozu 

  Procházková, Anna
  Tato diplomová práce je zaměřena na rizika řízení v průběhu zakázky ve vybraném cukrářském podniku. Zakázka je realizována v podniku MLSNÁ HOLKA, který je zaměřen na výrobu cukrářských produktů, jako jsou donuty a makronky. ...
 • Rizika řízení průběhu zakázky ve vybraném podniku 

  Červená, Nikola
  Tato diplomová práce se zabývá riziky řízení průběhu zakázky v podniku. Jedná se o společnost DIPO, která se zabývá výrobou zakázkových pracovních oděvů. Práce je rozdělena do tří částí. V teoretické části jsou na základě ...
 • Stanovení hodnoty podniku 

  Malásková, Dominika
  Diplomová práce se zabývá stanovením hodnoty společnosti INTEKA Brno spol. s r.o. Teoretická část práce obsahuje odbornou literární rešerši, která se soustředí na teorii spojenou s oceňováním podniku. Analytická část se ...
 • Studie průběhu zakázky podnikem 

  Bukovinský, Lukáš
  Bakalářská práce se zaměřuje na studii průchodu zakázky podnikem ve společnosti Commscope s.r.o. Skládá se z teoretické části, ve které jsou vysvětleny hlavní pojmy, analytické, kde je rozebrán současný průběh zakázky ...