Now showing items 1-2 of 2

  • Časově-frekvenční analýza signálu 

    Kubala, Matej
    Tato práce se zabývá tématem časově-frekvenční analýzy signálu. Budou vysvětleny základní pojmy z oblasti spracování a spektrální analýzy signálů, speciálně zaměřené na převod z časové oblasti do oblasti frekvenční a naopak. ...
  • Využití nástrojů projektového managementu v praxi 

    Kubala, Matej
    Diplomová práce se zabývá využitím technik a nástrojů projektového managementu při nasazování produktu Microsoft SharePoint 2013 a vytváření intranetového řešení v společnosti Promokov a.s. Na začátku zmapuje a popíše ...