Now showing items 1-2 of 2

  • Detekce obličeje v obraze 

    Kubalová, Eva
    Táto práca sa zaoberá detekciou tváre v obraze, popisom vybraných metód k detekcii a ich využití v bežnom živote. Zvolený spôsob k detekcii, segmentácia na základe farby kože, je realizovaný a otestovaný v programovacom ...
  • Využití evolučních algoritmů pro lícování obrazu 

    Kubalová, Eva
    Táto práca sa zaoberá využitím evolučných algoritmov pre lícovanie obrazových dát ako novšie používanou metaheuristickou optimalizačnou metódou. Obsahuje teoretický popis lícovania obrazov, s neskorším zameraním na ...