Now showing items 1-4 of 4

 • Expanze českého výrobce modulových dřevostaveb na intrakomunitární trh 

  Kočařík, David
  Diplomová práce se zabývá návrhem rozvoje společnosti DOMESTA PLUS s.r.o., která se zabývá výrobou modulových dřevostaveb. Teoretická část práce obsahuje vymezení pojmů souvisejících s intrakomunitárním trhem, podmínkami ...
 • Podnikatelský záměr 

  Kubant, Michal
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou sestavení podnikatelského záměru pro společnost GASTROSUN SK, s.r.o. se zaměřením na detailní propracování všech jeho nezbytných náležitostí. Cílem této diplomové práce je ...
 • Posouzení vybraných ukazatelů pomocí statistických metod 

  Le Thi, Tra Mi
  Tato bakalářská práce se věnuje hodnocení finanční situace společnosti ABK99, s. r. o s využitím statistických metod. Teoretická část práce obsahuje výklad k finanční analýze, jejíž součástí je finanční analýza vybraných ...
 • Vybraná specifika problematiky DPH v intrakomunitárních obchodech 

  Kočařík, David
  Bakalářská práce se zaměřuje na problematiku DPH v rámci intrakomunitárních obchodů. Hlavním pilířem celé práce je návrhové řešení průběhu obchodních operací, mezi tuzemskou obchodní společností a ekonomickými subjekty z ...