Now showing items 1-2 of 2

  • Analýza objemových změn vybraných silikátových kompozitů 

    Kubeš, Pavel
    Tato diplomová práce se zabývá analýzou objemových změn vybraných silikátových kompozitů. V první části je představena problematika objemových změn betonu se zaměřením na smršťování, dále jsou představeny dva vybrané modely ...
  • Pokročilé vyhodnocení lomových testů vybraných horninových těles 

    Kubeš, Pavel
    Tato bakalářská práce se zabývá pokročilým vyhodnocením lomových experimentů vybraných horninových (pískovcových) těles. V první části je popsáno několik lomových modelů/metod, lomově-mechanické parametry, průběh a konfigurace ...