Now showing items 1-2 of 2

  • Studie propojení skupinových vodovodů Lanškroun a Letohrad 

    Kubešová, Kateřina
    Diplomová práce se zabývá studií propojení dvou vodárenských soustav – skupinový vodovod Letohrad a skupinový vodovod Lanškroun. První část zahrnuje přehled legislativních předpisů a norem, které souvisí s výstavbou, ...
  • Tvrdost pitné vody 

    Kubešová, Kateřina
    V úvodní části této bakalářské práce je zpracována rešerše na téma tvrdosti vody obecně a jakožto jednoho z ukazatelů jakosti pitné vody. Práce zahrnuje pohled na obsah látek způsobujících tvrdost jednak z hlediska zdravotního ...