Now showing items 1-13 of 13

 • Analýza variability srdečního rytmu vlnkovou transformací 

  Labounková, Ivana
  Bakalářská práce je zaměřena na popis HRV a jeho význam, a jeho změny v souvislosti s ischemií. Práce se dále zabývá metodami analýzy HRV v časové oblasti a pomocí vlnkové transformace a následným porovnáním těchto metod.
 • Automatická analýza signálů variability srdečního rytmu 

  Kubičková, Alena
  Táto dizertačná práca sa venuje variabilite srdcového rytmu a metódam jej stanovenia. Predovšetkým sa zameriava na nelineárne metódy a obzvlášť na Poincarého graf. Najprv sa venuje princípu a podstate vzniku variability ...
 • Filtrace svalového rušení v EKG signálech 

  Novotný, Jiří
  Tato diplomová práce se zabývá optimalizací numerických koeficientů Wienerova filtru k odstranění svalového rušení ze signálů EKG. Teoretická část se zabývá charakteristikou signálů EKG a svalového rušení. Dále obsahuje ...
 • Hluková mapa 

  Lokaj, Jiří
  Cílem této práce je seznámení se s problematikou měření hluku a tvorby hlukových map v geografických informačních systémech. V první jsou vysvětleny fyzikální základy zvuku a je pojednáno o prostorové, atmosférické a ...
 • Hluková mapa 

  Lokaj, Jiří
  Cílem této práce je seznámení se s problematikou měření hluku a tvorby hlukových map v geografických informačních systémech. V první jsou vysvětleny fyzikální základy zvuku a je pojednáno o prostorové, atmosférické a ...
 • Modelování RR intervalů 

  Jach, Daniel
  Tato práce je zaměřená na modelování RR intervalů. Jsou vytvářeny modely, které ilustrují funkci kardiovaskulárního systému, především za účelem testování různých metod vyjádření, odstranění trendu a analýzy signálů ...
 • Nelineární metody analýzy variability srdečního rytmu při metabolickém syndromu 

  Vaňková, Eliška
  Práce se věnuje problematice analýzy variability srdečního rytmu u pacientů s metabolickým syndromem. V této práci je zahrnuta teorie, která se zaobírá variabilitou srdečního rytmu a metodami její analýzy. Především se ...
 • Odstranění trendu ze signálu variability srdečního rytmu pomocí metody empirického rozkladu EMD 

  Foltová, Anežka
  Analýza HRV je významným ukazatelem pro patofyziologická vyšetření. Při analýze se využívají detekce vlny R z průběhu EKG. Intervaly R-R mohou být následně analyzovány různými metodami. Při spektrální analýze je častým ...
 • Odstraňovaní kolísání izolinie v EKG pomocí empirické modální dekompozice 

  Procházka, Petr
  V diplomové práci jsou popsány realizace vybraných lineárních filtrů pro odstranění kolísání izolinie. Tyto filtrace jsou aplikovány na uměle signály EKG z databáze CSE s navázaným kolísáním izolinie. Tyto metody jsou ...
 • Porovnání vhodnosti způsobu vyjádření variability srdečního rytmu 

  Hráček, Roman
  Práce je zaměřena na studii variability srdečního rytmu (VFS) a popisu způsobů jejího vyjádření. Cílem práce je realizace generátoru IPFM a metod vyjádření VFS, zadané v pokynech pro vypracování práce. Generátor IPFM ...
 • Posuzování spánkových stádií ze signálů HRV 

  Schlorová, Hana
  Nejužívanější metodou pro skórování spánkových stadií je hodnocení dle EEG. Tato práce využívá naopak EKG jako signálu srovnatelného k hodnocení spánku. Shrnuje metody prezentace a hodnocení variability srdečního rytmu ...
 • Potlačení rušení v elektrokardiogramech 

  Šafárová, Marcela
  Bakalářská práce na téma potlačení rušení v elektrokardiogramech pojednává o úpravě EKG signálu pro možnost lepší diagnostiky. První část práce je věnována vzniku, šíření a způsobu měření elektrické srdeční aktivity. Dále ...
 • Předzpracování tachogramu R-R intervalů 

  Had, Filip
  Variabilita srdečního rytmu (HRV) je parametr, sledující proměnlivost časových intervalů mezi jednotlivými srdečními systolami. Signál HRV obsahuje artefakty a trendy, které je nutno před zpracováním odstranit. Tato ...