Now showing items 1-1 of 1

  • Webová aplikace pro hledání sportovních spoluhráčů 

    Kubičný, Štěpán
    Tato práce řeší návrh webové aplikace pro vyhledávání spoluhráčů. Cílem je vytvořit jednoduchý návrh, který se spontánně ovládá. Důraz je také kladen na efektivnost a rychlost celého systému. Práce se zaměřuje na uživatelský ...