Now showing items 1-2 of 2

  • Generování 3D stromů na základě vzorových obrázků 

    Kubiš, František
    Diplomová práce se zabývá studiem možností generování 3D stromů za použití různých metod včetně bezkontextových gramatik a L-systémů. Diplomová práce dále obsahuje kapitolu o evolučních a genetických algoritmech, kde je ...
  • Tvorba aplikace pro zobrazování 3D objektů pro prostorové vidění 

    Kubiš, František
    Tato práce se zabývá způsobem jak vytvořit stereoskopickou projekci a stereoskopický obraz na počítači, co jej ovlivňuje a jak jej dále vylepšit. Je zde popsáno několik běžně používaných zobrazovacích technologií a jsou ...