Now showing items 1-1 of 1

  • Mikrofonní pole pro odhad směru přicházejícího zvuku 

    Kubišta, Ladislav
    Tato bakalářská práce se zabývá detekcí směru přicházejícího zvuku pomocí analýzy zvuku. Využívá především metod založených na~časovém zpoždění signálu. Algoritmus nalezení směru vychází z~křížové korelace a z jejích metod. ...