Now showing items 1-2 of 2

  • Optický polygon 

    Kubica, Matěj
    Diplomová práce pojednává o problematice optických sítí z~hlediska pokládky kabelů a~práce s jednotlivými optickými vlákny. Práce obsahuje rozbor základních fyzikálních vlastností, které jsou využívány ve vláknové optice. ...
  • Testovací polygon fotonických služeb 

    Kubica, Matěj
    Bakalářská práce pojednává v teoretickém rozboru o problematice optické kabeláže a jejího svařování a rozvodu. V práci jsou rozebrány základní rozdíly mezi různými druhy optických vláken. Důraz je poté kladen na vlákna ...