Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh řízení bezpečnosti práce ve vybraném úseku podniku 

    Kubisová, Iveta
    Bakalářská práce se zabývá problematikou bezpečnosti práce a ochrany zdraví ve výrobním úseku daného podniku. Práce poskytuje teoretická východiska, zaměřuje se na vyhodnocení rizik bezpečnosti při vstupu nových pracovníků ...
  • Tvorba logistické koncepce ve vybraném podniku 

    Kubisová, Iveta
    Diplomová práce je zaměřena na logistickou koncepci ve vybraném podniku, který se zabývá výrobou klimatizací. Teoretická část objasňuje základní pojmy a danou problematiku, která se týká logistiky, materiálových toků, ...