Now showing items 1-2 of 2

  • Generátor databázové vrstvy aplikací 

    Kuboš, Jaroslav
    Cílem projektu je návrh a implementace knihovny pro podporu vývoje databázové/perzistenční vrstvy aplikací psaných v jazyce C#. Knihovna se snaží o maximální snadnost použití při zachování elegance zápisu. Knihovna podporuje ...
  • Konkurenceschopnost softwaru pro řízení projektů 

    Květoň, Petr
    Bakalářská práce se zabývá porovnáním konkurenceschopnosti softwarů pro projektové řízení. Hlavním softwarem je Navigo3, který je vyvíjen a distribuován společnosti Navigo Solutions s.r.o. První část popisuje samotnou ...