Now showing items 1-20 of 21

 • Dopad nákupu obchodního podílu v dceřiné společnosti na ekonomickou situaci konsolidovaného celku 

  Totková, Kamila
  Diplomová práce je zaměřena na problematiku konsolidované účetní závěrky společnosti ArcelorMittal Ostrava a.s. Práce obsahuje důležité pojmy a metody vztahující se ke konsolidované účetní závěrce. Tyto teoretické poznatky ...
 • Existence synergického efektu u konsolidujícího subjektu 

  Lýsková, Jana
  Diplomová práce se zaměřuje na problematiku dosahování synergického efektu u konsolidujícího subjektu. Na základě teoretických poznatků je vymezen konsolidační celek a navrženy finanční ukazatele pro sledování synergického ...
 • Konsolidace účetní závěrky vybraného koncernu 

  Hudec, Zdeněk
  Diplomová práce se zabývá vytvořením konsolidované účetní závěrky vybrané společnosti. Práce je členěna na dvě základní části. První se věnuje teoretickému východisku a druhá část se zabývá praktickým zpracováním konsolidované ...
 • Konsolidace účetní závěrky vybraného subjektu 

  Bláhová, Šárka
  Tématem diplomové práce je problematika zpracování konsolidace účetní závěrky vybraného podniku a následné zhodnocení výkonnosti konsolidačního celku před a po změně v konsolidačním celku. První část práce je věnována ...
 • Konsolidovaná účetní závěrka 

  Tesařová, Kateřina
  Diplomová práce se zaměřuje na problematiku konsolidace účetních závěrek. První část práce vysvětluje důležité pojmy a metody, které souvisí s konsolidací. Tyto teoretické informace jsou využity v praktické části, která ...
 • Návrh změny metody konsolidace u vybraného koncernu 

  Mrkvicová, Nikola
  Diplomová práce se zabývá problematikou týkající se konsolidace účetní závěrky skupiny ZAPA beton. Práce obsahuje základní teoretická východiska vztahující se ke konsolidované účetní závěrce. Jsou zde uvedeny důležité ...
 • Návrh změny metody konsolidace u vybraného konsolidovaného celku 

  Čadová, Michaela
  Téma diplomové práce je konsolidace účetní závěrky. Práce obsahuje teoretická východiska, která se týkají problematiky konsolidace účetní závěrky, a tyto poznatky jsou potom zúročeny v části praktické. Analytická část se ...
 • Posuzování synergických efektů u vybraného konsolidovaného subjektu 

  Babáčková, Markéta
  Diplomová práce se zabývá problematikou posuzování synergických efektů u konsolidovaného subjektu. Na základě teoretických podkladů je vymezen konsolidační celek a jsou navrženy ukazatele vhodné pro analýzu dosažení ...
 • Rozšíření konsolidačního celku u vybraného koncernu 

  Štěpánová, Markéta
  Diplomová práce se zaměřuje na problematiku konsolidované účetní závěrky skupiny WOOD-FOREST GROUP a. s.. Na základě teoretických poznatků uvedených v první části práce je následně zhodnocen konsolidační celek a provedeny ...
 • Sestavení konsolidované účetní závěrky 

  Vrbová, Alžběta
  Diplomová práce se zaměřuje na problém sestavení konsolidované účetní závěrky. V této práci jsou sestaveny konsolidační pravidla a kroky, podle kterých se konsolidace účetní závěrky provádí. Podle těchto konsolidačních ...
 • Sestavení konsolidované účetní závěrky pro zvolený koncern 

  Pekárková, Markéta
  Diplomová práce se zaměřuje na problematiku konsolidované účetní závěrky vybraného koncernu a zhodnocení vlivu rozšíření konsolidačního celku na jeho ekonomickou situaci. První část práce obsahuje teoretická východiska pro ...
 • Vliv rozšíření konsolidačního celku na ekonomickou situaci koncernu 

  Brablecová, Petra
  Diplomová práce se zaměřuje především na vliv rozšíření konsolidačního celku na ekonomickou situaci koncernu. Specifikuje jednotlivé dílčí pojmy související s konsolidací a vybraných ukazatelů pro ekonomické zhodnocení. ...
 • Vliv rozšíření konsolidačního celku na jeho ekonomickou situaci 

  Kliglová, Marta
  Předkládaná diplomová práce se věnuje tématu konsolidované účetní závěrky skupiny TOS VARNSDORF, a to se zaměřením na posouzení ekonomického dopadu v důsledku rozšíření koncernu. První část práce se zabývá vymezením ...
 • Vliv rozšíření konsolidačního celku na jeho ekonomickou situaci 

  Valášková, Lucie
  Diplomová práce se zabývá problematikou konsolidace účetní závěrky. Nejprve jsou stanoveny cíle a metody zpracování. Další část je věnována teoretickým východiskům, na něž navazuje analytická část. Ta poskytuje základní ...
 • Vliv rozšíření konsolidačního celku na jeho ekonomickou situaci 

  Peňázová, Lucie
  Diplomová práce se zabývá problematikou zpracování konsolidace účetní závěrky vybraného podniku a zhodnocením jeho ekonomické situace před rozšířením konsolidačního celku a po jeho změně. První část obsahuje teoretická ...
 • Zhodnocení existence synergických efektů u vybraného konsolidujícího subjektu 

  Skopalová, Lucie
  Cílem této diplomové práce je zhodnocení existence synergických efektů u vybraného konsolidujícího subjektu. Spojování podniků je zaměřeno na dosažení určité výhody – synergického efektu. Tento efekt může být dosažen v ...
 • Zhodnocení existence synergických efektů u vybraného konsolidujícího subjektu 

  Plačková, Michaela
  Diplomová práce se zabývá zhodnocením existence synergických efektů u konsolidujících subjektů. Na základě teoretických poznatků jsou vymezeny konsolidační celky. Dále jsou navrženy vhodné ukazatele pro hodnocení dosažení ...
 • Zhodnocení existence synergických efektů u vybraných konsolidujících subjektů 

  Zemková, Jana
  Diplomová práce se zabývá problematikou synergických efektů. V úvodních kapitolách je základní charakteristika přeměn společností a konsolidované účetní závěrky. Dále je věnována pozornost ukazatelům vhodným ke sledování ...
 • Zhodnocení existence synergických efektů u vybraných konsolidujících subjektů 

  Schreiber, Adam
  Tato diplomová práce je zaměřena na problematiku synergických efektů u vybraných konsolidujících subjektů v České republice. Cílem práce je vyhodnocení, zda u vybraných koncernů oboru "Velkoobchod, maloobchod; oprava a ...
 • Zhodnocení existence synergických efektů u vybraných konsolidujících subjektů 

  Bartůšková, Jana
  Tato diplomová práce je zaměřena na zhodnocení existence synergických efektů u vybraných konsolidujících subjektů v České republice. Práce si klade za cíl pomocí zvolených finančních metrik identifikovat působící synergické ...