Now showing items 1-5 of 5

 • Model elektronického obchodu telekomunikační společnosti 

  Kuchařík, Lukáš
  Tato bakalářská práce je návrhem elektronického obchodu pro společnost „O2 prodejna Znojmo“. Podává řešení obsahu, struktury, uspořádání a funkcí internetové prodejny, obsahuje návrh základu databáze. Je podkladem pro ...
 • Návrh ISMS v průmyslovém prostředí 

  Kuchařík, Lukáš
  Diplomová práce je zaměřena na návrh síťové infrastruktury a zavedení systému řízení bezpečnosti informací v průmyslovém prostředí. V úvodu je práce zaměřena na teoretické poznatky z bezpečnosti informací, kde popisuje ...
 • Návrh na zlepšení marketingu internetové aukce 

  Kuchařík, Lukáš
  Diplomová práce podává návrh na zlepšení oblasti marketingu u internetového aukčního systému Aukce-Auction.cz především se zaměřením na elektronický marketing.
 • Návrh na změnu a rozšíření marketingových aktivit v realitní kanceláři 

  Julinová, Martina
  Předložená diplomová práce se zabývá marketingovým mixem, který je v realitní kanceláři VL REALITY s.r.o. v současné době aplikován. Na základě teoretických východisek a komplexní analýzy vybrané společnosti jsou pak v ...
 • Návrh počítačové sítě pro rodinný dům 

  Kuchařík, Lukáš
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem počítačové sítě pro rodinný dům. Hlavní náplní práce bude návrh na nově vybudovanou počítačovou síť na základě požadavků majitele. Pokusí se najít nejlepší řešení pro zpracování sítě ...