Now showing items 1-2 of 2

  • Bezpečnost operačních systémů 

    Kuchař, Karel
    Bakalářská práce se zabývá bezpečností operačních systémů, na kterou je kladen stále větší důraz. Nejprve je věnována pozornost na základní zásady bezpečnosti operačních systémů. Dále jsou čtenáři přiblíženy jednotlivé ...
  • Vhodná strategie pro detekci bezpečnostních incidentů v průmyslových sítích 

    Kuchař, Karel
    Tato diplomová práce se zaměřuje na problematiku průmyslových sítí a poskytované bezpečnosti průmyslových protokolů. Cílem této práce je vytvořit specifické metody pro detekci bezpečnostních incidentů. Práce je nejvíce ...