Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh na snížení nákladů na jakost výrobků v Tafonco a.s. 

    Kuchař, Roman
    Diplomová práce směřuje do oblasti řízení jakosti ve strojírenském podniku. Na základě podrobné analýzy současné situace identifikuje kritická místa zkoumané oblasti. Práce se podrobně zabývá modelem PAF, který je i předmětem ...
  • Návrh změny organizační kultury ve strojírenském podniku. 

    Kuchař, Roman
    Bakalářská práce je zaměřena na zvýšení produktivity práce pomocí návrhu organizační kultury ve strojírenském podniku. Obsahuje teoretické poznatky nezbytné pro návrh a efektivní rozvoj organizační kultury. Podrobnou analýzu ...