Now showing items 1-12 of 12

 • Aplikace moderních pouzdřících technologií v elektronice 

  Zlámal, Jiří
  Tato bakalářská práce shrnuje získané poznatky současných trendů v pouzdření. První část se zaměřuje na nejrůznější typy elektrických pouzder a jejich funkce, zatímco druhá část popisuje postup při návrhu elektrického pouzdra.
 • Bezdrátový systém měření teploty 

  Synek, Ladislav
  Podle zadání byl vytvořen bezdrátový systém měření teplot tvořený několika bezdrátovými moduly (čidly) IQRF firmy Microrisc, která jsou napojena přes ovládací panel senzorické sítě na PC. Napojení čidel k PC zajišťuje ...
 • Design of pressure sensor based on optical fiber Bragg grating lateral deformation 

  Urban, František; Kadlec, Jaroslav; Vlach, Radek; Kuchta, Radek (MDPI, 2010-12-08)
  This paper describes steps involved in the design and realization of a new type of pressure sensor based on the optical fiber Bragg grating. A traditional pressure sensor has very limited usage in heavy industrial environments, ...
 • Internetová aplikace pro zobrazení teplot z bezdrátového systému měření teploty 

  Procházka, Stanislav
  V rámci této bakalářské práce byla vytvořena internetová aplikace pro správu, archivaci a prezentaci dat získaných z teplotní senzorové sítě. Jedná se o systém pro měření teplot, který je tvořen souborem teplotních senzorů, ...
 • Mikroelektronické bezdrátové sítě pro telemetrii a automatizaci budov 

  Šulc, Vladimír
  Dizertační práce je zaměřena na mikroelektronické bezdrátové sítě určené či využívané pro telemetrii a pro automatizaci budov, tedy sítě specifické především prostředím, ve kterém vlastní síťová komunikace probíhá, a ...
 • Mikroelektronické časově-prostorové autentizační techniky 

  Jaroš, David
  Dizertační práce se zabývá využitím informace o poloze uživatele při prověřování uživatelovi identity v prostředí počítačových sítí. S nárůstem mobilních počítačových zařízení v posledních dvou desetiletích se poloha ...
 • Modul pro řízení stejnosměrných motorů 

  Duz, Aleksei
  Tato práce se zabývá návrhem a vytvořením řídicí jednotky pro řízení stejnosměrných motorů. Práce okrajově popisuje princip, na kterém je založen DC motor, způsob jeho řízení a možnosti získaní aktuální informaci o poloze. ...
 • Palubní počítač pro vyhodnocení stavu a funkčních parametrů spalovacích motorů 

  Jaroš, David
  Předkládaná práce se zabývá návrhem a realizací palubního počítače pro vyhodnocování stavu a funkčních parametrů spalovacího motoru. Navrhované řešení se skládá ze dvou hlavních částí. První část je měřící jednotka, která ...
 • Přístroj pro monitorování prostředí při kultivaci rostlin 

  Žák, Jaromír
  Hlavním cílem této práce je vytvoření elektronického zařízení provádějícího monitoring fyzikálních vlastností okolního prostředí, jenž ovlivňují růst a vývoj rostlin. Nové zařízení má nahradit stávající mechanický zapisovač ...
 • Systém pro stabilizaci teploty 

  Brtáň, Filip
  Cielom tejto práce je návrh systému pre stabilizáciu teploty lubovolného systému pomocou Peltierovho článku, riadeného mikrokontrolérom. Jedná sa o autonómne zariadenie s automatickým nastavením regulačných konštánt, ...
 • Systém řízení osvětlení využívající bezdrátovou komunikační síť 

  Levek, Vladimír
  Práce se zaměřuje na popis, návrh a vytvoření bezdrátového systému pro řízení osvětlení. Součástí práce je vytvoření komunikačních modulů pro spínání osvětlení a vytvoření jejich obslužných programů. V úvodu práce je stručně ...
 • Vyhodnocování elektrochemických signálů neuronovou sítí 

  Šílený, Jan
  Automatizovaná elektrochemická měření jsou zdrojem velkého množství dat určených k následnému vyhodnocování. Tato práce se zabývá problémem zpracování, klasifikace a vyhodnocování elektrochemických signálů pomocí neuronových ...