Now showing items 1-1 of 1

  • Stanovení vybraných mykotoxinů ve vzorcích čajů 

    Pustka, Václav
    Tato diplomová práce se zabývá vývojem a validací analytické metody využívající vysokoúčinnou kapalinovou chromatografii s fluorescenční detekcí pro simultánní stanovení aflatoxinů a ochratoxinu A v bylinném a ovocném čaji. ...